Syklistene 05-17

V ed utgangen av 2010 hadde forenin- gen 11 lokale lag. I tillegg var det seks lokalkontakter som represen- terte foreningen på steder uten lokalt lag. Utviklingen har fortsatt etter 2010, og ved utgangen av 2017 har SLF 14 lokale lag og åtte lokalkontakter – fra Tromsø og Bodø i nord til Mandal og Kristiansand i sør. Lokale lag har stor betydning for oppfølging av forenin- gens arbeid og politikk. Viktige beslutninger av betydning for sykkelforholdene lokalt tas på kommunalt nivå, og lokale aktivister i SLF gjør et betydelig arbeid for bedre sykkelforhold i byer og tettsteder. FOR INNVANDRERKVINNER I 2013 utviklet SLF et opplegg for sykkelkurs for innvandrerkvinner, og slike kurs ble gjen- nomført i flere bydeler i Oslo i 2013 og 2014. Til sammen deltok nærmere 200 kvinner på disse kursene. Hvert kurs gikk over seks kvelder og hadde hver 12 deltakere. Instruktørene var alle kvinner som på forhånd hadde gjennomført instruktørkurs. Alle deltakerne med unntak av én lærte å sykle i løpet av kursperioden. Kursene fikk svært stor oppmerksomhet, både lokalt og gjennom dekning i mediene. Kursene har bidratt til å gi SLF et positivt omdømme, og foreningen har nådd fram til nye målgrupper. Kursene ble finansiert gjennom tilskudd fra Helsedirektoratet og Direktoratet for natur- forvaltning/Miljødirektoratet. 2010-2017 LOKALE LAG FRA nord til sør Etableringen av lokale ledd skjøt fart mot slutten av det første tiåret etter tusenårsskiftet. Denne styrkingen av organisa- sjonen har vært viktig for å komme tett på beslutninger som er av betydning for sykkelforholdene lokalt. ENGASJERTE: SLFs landsmøte på Hamar samlet delegater fra Bodø i nord til Mandal i sør samt andre deltakere. Her Tore Moen (t.v.), Sondre Thorbjørnsen, Lars Strömgren, Astrid Solberg Gundersen, Steinar Grøtterød, Karin Slattum, Jens Glad Balchen, Morten I. Kerr, Øystein Bjurholt, Carsten Wiecek, Lars Hesk- je, Arild Jensen, Eva Saanum, Jan Henrik Lund, Geir Egilsson (foran), Mats Larsen, Hilde Solli, Abraham Paaske, Øyvind Aas, Arild Hermstad, Per Myrvang, Per Bjarne Løvsletten, Alf Helge Hartveit Skistad og Morgan Andersson. Foto: Roar Løkken SYKLISTENES LANDSFORENING 70 ÅR Av Trond Berget  I MÅL: Stolte elever viser frem diplom for gjennomført sykkelkurs, kalt «Alle barn sykler». 28 | Syklistene 5-17

RkJQdWJsaXNoZXIy NDk2MDc=