Syklistene 05-17

SYKLISTENES LANDSFORENING 70 ÅR Av Trond Berget  T o år før forslaget om inspeksjoner fikk Syklistenes Landsforening for første gang statlig driftsstøtte. I foreningens årsberetning for år 2000 kan vi lese: «Statsbudsjettet for år 2000, lagt fram av Regjeringen Bonde- vik, inneholdt et forslag om at SLF skal motta midlertidig driftsstøtte i tre år for foreningens allmennyttige arbeid med kr 300.000 pr år. For år 2000 fikk dette forslaget flertall i Stortinget under budsjettbehandlingen.» Siden tidlig på 90-tallet hadde SLF arbeidet for å få støtte gjennomMiljøverndepartementets budsjettpost for støtte til miljøorganisasjo- ner. At SLF gjennom sitt arbeid var berettiget til statsstøtte var det stor forståelse for, men Miljøverndepartementet henviste foreningen til Samferdselsdepartementet. Der var det ingen tradisjon for å gi driftsstøtte til frivillige organisasjoner; bare Trygg Trafikk hadde egen budsjettpost. Så da SLF kom med i budsjettå- ret 2000, var det en milepæl både for SLF og Samferdselsdepartementet. EN RYGGRAD Etter de tre første årene med støtte kunne daværende samferdselsminister Torild Skogs- holm under den nasjonale sykkelkonferansen i Drammen i 2002 komme med en budsjett- lekkasje ved at hun i sin åpningstale fortalte at Samferdselsdepartementet i budsjettforslaget for 2003 ville foreslå at driftsstøtten til SLF skulle videreføres og øke til 400.000 kroner. Støtten har senere økt jevnt og trutt. Det første året utgjorde den vel fire prosent av totale inntekter. I 2010 hadde støtten økt til én million kroner, og den utgjorde da vel ti prosent av inntektene. De siste årene har statsstøtten økt betydelig, og for 2017 har den vært på 3,55 millioner, om lag 30 prosent av foreningens inntekter. Fra å være et kjærkomment tilskudd til driften, har støtten nå blitt en ryggrad i forenin- gens økonomi. BANEBRYTENDE TEMATIKK På første halvdel av 90-tallet ble det arrangert fire nasjonale sykkelkonferanser i Norge i regi av vertskommunene og Statens vegvesen. Disse sykkelkonferansene var viktige møteplasser for alle som arbeidet med å legge til rette for sykling. Sentrale samferdselspolitikere og -myndigheter deltok, og på den måten bidro konferansene til at sykkeltrafikken ble løftet fram på nasjonalt nivå. I 2001 tok SLF initiativ til en nasjonal sykkel- konferanse i Drammen. Konferansen ble arran- gert året etter, i tett samarbeid med kommunen, Buskerud fylkeskommune og vegvesenet. For første gang var helse og samfunnsøkonomisk nytte av å legge til rette for sykling på dagsor- denen, noe som har stått sentralt i debatten og argumentasjonen siden. Sisden har SLF arrangert nasjonale sykkel- konferanser hvert annet år i samarbeid med Det startet med et initiativ fra SLF i 2002, og vegve- senet fulgte opp. Sykkelveginspeksjoner er i dag et sentralt virkemiddel for vedlikehold og oppgradering av sykkelveganlegg. ble sentralt virkemiddel Inspeksjoner 2000-2010: SJEKK: Etter initiativ fra SLF i 2002 ble sykkel- veginspeksjoner et sentralt virkemiddel for vedlikehold og oppgradering av sykkelveg- anlegg. Her fra en inspeksjon i Vangsvegen i Hamar for ti år siden. 24 | Syklistene 5-17

RkJQdWJsaXNoZXIy NDk2MDc=