Illustrajonsbilde
Ha full oversikt over dine brukere med statistikk på DIGIBLAD

Statistikk

Vi kobler publikasjonen mot Google Analytics. Slik kan du vite hvilke sider som er mest populære, når dine lesere åpner og leser ditt DIGIBLAD, hvilke plattformer de benytter for lesing og alt du trenger å vite. Slik kan du gjøre kundetilpassede forbedringer basert på dine leseres faktiske bruk. 

Alle DIGIBLAD kan i tillegg søkemotoroptimaliseres, side for side.