SPORT November 2022

8 Sport // 3/2022 La du føringer i ansettelsesprosessene for å få kvinner inn i ledelsen? – Da jeg tok over som leder av Brav i 2020 og skulle bygge opp en ny ledelse hadde jeg en klar ambisjon om å bygge opp en mer diversifisert ledergruppe, også med tanke på balansen mellom kvinner og menn. Nå er vi 6 kvinner og 4 menn i ledergruppen. Man kan jo alltids spørre seg om det er riktig balanse, men til syvende og sist er det den enkeltes kvalifikasjoner og personlige egenskaper som avgjør mine valg om hvem som får jobben eller ikke. Mener du kvinner i ledelsen påvirker businessen annerledes enn menn, eventuelt hvordan? – Gjennom de siste 20 årene har jeg sittet i ulike toppledergrupper med forskjellige sammensetninger av kvinner og menn. Jeg sitter ikke igjen med noen entydige erfaringer som tilsier at kvinner påvirker forretningen annerledes enn menn. For meg er kjønn én av mange dimensjoner som spiller inn ved valg av kandidater til ledende stillinger. Generelt vil jeg si at ledergrupper bestående av mennesker med ulik bakgrunn, som utfyller hverandre og som kan bidra med ulike perspektiver påvirker forretningen mer positivt enn homogene ledergrupper. Var det vanskelig å finne kvalifiserte kvinner til de ledende posisjonene? – Det er alltid utfordrende å finne de beste menneskene til ledende roller i et selskap, simpelthen fordi kravene er høye og konkurransen er stor. Det jeg har erfart er at det er langt flere menn enn kvinner som har søkt på ledende stillinger hos oss. Hva som er hoved- grunnen til dette vet jeg ikke. Det er et stort og samfunnsmessig viktig spørsmål som må drøftes og debatteres - også innenfor vår bransje, som historisk sett har vært manns- dominert. Vi skulle gjerne ha hatt flere kvinnelige søkere, men heldigvis har de som har søkt seg til oss vært veldig gode. … en ganske vanlig prosess – også for Espen Falck Engelstad som skulle besette sin egen ledergruppe da han overtok som sjef i Brav i 2020. Resultatet ble en ledergruppe der 6 av 10 er kvinner. SPORT ba om hans tanker rundt hvorfor han valgte som han gjorde, og hvilken betydning kjønnsbalansen har for businessen. Tekst: Birgitte S. Skjerven Foto: Brav KVALIFIKASJONER OG PERSONLIGE EGENSKAPER Valgte sine ledere ut fra

RkJQdWJsaXNoZXIy NDk2MDc=