Previous Page  9 / 92 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 9 / 92 Next Page
Page Background

BERETNING 2014-2015

9

Totalmarkedet for Byggenæringen er ventet å

vokse opp mot 450 milliarder i 2014. De underlig-

gende faktorene for vekst i byggenæringen er gode.

Renten er forventet å holde seg lavt i hele 2015,

sysselsettingen og befolkningsveksten er høy,

lønnsutviklingen (spesielt i offentlig sektor) er sterk

og inflasjonen er under kontroll.