Previous Page  3 / 92 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 3 / 92 Next Page
Page Background

BERETNING 2014-2015

3

Rørentreprenørene Norges formål

Historikk

Rørlæggerbedriftenes Landssammenslutning,

senere Norske Rørleggerbedrifters Landsforening

– VVS, og i dag Rørentreprenørene Norge, ble

stiftet 10. mars 1913 på foranledning fra Norsk

Arbeidsgiverforening og på bakgrunn av organise-

ringen innenfor arbeidstakersiden. Rørleggernes

Fagforening var startet allerede i 1884. I starten var

38 foretak medlemmer.

På NRLs generalforsamling i 1961 ble Rørlegger-

bedriftenes Servicekontor (RS) opprettet. På

Generalforsamlingene NRL/RS 1973 ble det fattet

det viktige næringspolitiske vedtak å føye VVS

(Varme, ventilasjon og sanitær) til foreningens navn

for å markere den faglige bredden. På general­

forsamlingen 2009 ble det vedtatt å slå sammen

NRL og RS gjeldende fra samme år.

I 1990 var NRL med på å etablere paraplyorganisa-

sjonen Bygghåndverksfagenes Landsforening (BHLF).

I 1991 besluttet man å modernisere organisasjons-

strukturen ved etablering av profilerte NRL-avdelinger,

som organiserte foretakene – og ikke personlige

medlemmer. Laugene ble avskaffet i den forstand at

de ble trukket ut av NRLs system.

BHLF ble oppløst i 1997 og NRL ble deretter

medlem av Tekniske Entreprenørers Landsforening

(TELFO), som ble etablert i 1998 av NRL og de øvrige

tekniske fag.

På NRLs generalforsamling 2003 ble det besluttet

å melde organisasjonen ut av TELFO og inn i Bygge

­

næringens Landsforening (BNL), som er den nest

største landsforeningen innenfor NHO-familien.

NRL skiftet navn til Rørentreprenørene Norge

1. mars 2015, etter at dette ble vedtatt på NRLs

generalforsamling 2014. (Siden det nye navnet trådte

i kraft først 1. mars 2015, omtales organisasjonen

videre som Norske Rørleggerbedrifters Landsforen-

ing – VVS eller NRL i denne årsberetningen.)

Rørentreprenørene Norge er en bransjeorganisasjon for rørleggerbedrifter

med det formål å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og

samfunnsnyttig næringsvirksomhet som skal være forankret i høy etisk

standard og god faglig kompetanse. Rørentreprenørene Norge skal virke

for et godt forhold blant landsforeningens medlemmer, de forskjellige

avdelinger, og mellom medlemmene og deres ansatte.

Med det nye navnet følger

omfattende retningslinjer

for profilering. Ny logo og

nytt emblem (avbildet) er

elementer herfra, i likhet

med farger og fonter.

Profilmanual 2015

RØRENTREPRENØRENE NORGE