Previous Page  2 / 92 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 2 / 92 Next Page
Page Background

2

BERETNING 2014-2015

NNGÅ Å BRUKE FLEXO TETT OPP TIL LOGO

lexo er logofonten - unngå å bruke Flexo tett opp til logo. Flexo kan gjerne brukes i headinger, og på andre ting som ønskes uthevet.

å alt annet skrevet materiell brukes DIN som hovedfont. Skal det skrives mye som i brev, rørhåndboka,

med

lemsfordelsbrosjyren etc foretrekkes

et å bruke Cambria som skrivefont og DIN i overskrifter, ingresser og andre tilleggskriblerier.

INTRODUKSJON

Rørentreprenørene Norges formål 3 Styreinformasjon 4

RØRENTREPRENØRENES BERETNING

Markedsforhold 8 Næringspolitikk 12 Lover, forskrifter og standarder 15 Styre, utvalg og representanter 18 Administrasjon 20 Medlems- og organisasjonsforhold 22 Medlemsportrettet 26 Lønns- og arbeidsforhold 32 Året i avdelingene og opplæringskontorene 35 Administrative systemer 41 Rammeavtaler 45 Kommunikasjon og markedsføring 47 Kompetanse og rekruttering 56 Bransjesamarbeid 67 Tilsluttede organisasjoner 70

REGNSKAP 2014

Årsberetning 2014 74 Resultatregnskap 76 Balanse 77 Noter til regnskapet 2014 78 Revisjonsberetninger 83

RAMMEBUDSJETT 2016

Styrets forutsetning for budsjettramme 86 Rammebudsjett 87 NRLs avdelinger og sekretariat i perioden 88

Innhold