Previous Page  14 / 92 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 14 / 92 Next Page
Page Background

14

BERETNING 2014-2015

Solberg-regjeringens 22-punktsplan mot arbeids­

livskriminalitet

Den 13. januar 2015 presenterte statsminister Erna

Solberg og arbeids- og sosialminister Robert Eriks-

son Regjeringens 22-punkts strategi for å få bukt

med den voksende graden av arbeidslivskriminalitet

i Norge. Det var en stor dag for hele BA-næringen

– og mye av resultatet kunne utvilsomt tilskrives

Byggenæringens Landsforening for dens utviste en-

gasjement og for de konstruktive innspill som den

hadde fremmet overfor myndighetene.

Mens man i lang tid hadde hatt sonderinger

og møter med departementer og etater på for-

skjellig plan, var det gledelig og svært viktig for

det videre arbeid at nettopp statsminister Erna

Solberg valgte å fronte regjeringens strategi mot

arbeidsmarkeds-kriminalitet. Det styrker utvilsomt

mulighetene for å sikre ryddige og seriøse arbeids-

forhold i byggenæringen. Hun skrev selv i en kronikk

i DN den 17.1.2015 at de annonserte “tiltakene skal

gjøre det tøffere for dem som med åpne øyne bryter

norsk lov – uten dermed å øke kravene for dem som

driver lovlig. For de seriøse må vi tvert imot forsøke

å gjøre det lettere og mindre byråkratisk å drive

virksomhet. De som ikke har respekt for spillere-

glene, må lukes bort.”

Mer samordnet og målrettet kontroll, sikring

av kvalifikasjoner og kompetanse i byggesaken,

muligheten til å sjekke ID-kort i sanntid, innføring

av lærlingklausuler ved offentlige innkjøp er alle

viktige og fornuftige grep, for å gjøre det enklere å

være seriøs og vanskeligere å være useriøs. Det var

også positivt at myndighetene signaliserte at man

skulle se nærmere på utleie av arbeidskraft og des-

suten kartlegge omfanget av den svarte økonomien.

Jo bedre faktagrunnlag man har – jo større treffsik-

kerhet vil de forskjellige tiltakene ha.

Kvalitetskontroll av private vann-/avløpsledninger

NRL har et godt samarbeid med Rørinspeksjon

Norge (RIN). RIN ble etablert for 20 år siden og har

medlemmer fra private firmaer, kommuner og selskap

som arbeider med drift, vedlikehold, fornyelse og

kvalitetskontroll av ledningsnett, eller som leverer

produkter og tjenester tilknyttet aktivitetene.

RIN arrangerer kurs og møter for private lednings­

eiere, kommunale saksbehandlere, VVS- og VA-råd­

givere, rørleggere, entreprenører og representanter

for forsikring og taksering. Kvalitetskontroll av

rørledninger, utendørs og innomhus er hovedtemaene.

NRL engasjeres som foreleser i temaet om

materialtyper og problemstillinger for lednings-

nettet. Ellers er rørinspeksjoner, lekkasjesøk,

kommunale eller private stikkledninger, lover og

forskrifter, kvalitetssikring og rapportering av

inspeksjoner aktuelle diskusjonstemaer. Kursene

avsluttes med en skriftlig eksamen og bestått prøve

gir operatørene et sertifikat etter RINs regler.

Noen av operatørene har rørleggerbakgrunn,

ellers etterlyses flere rørleggere på kursene som

ikke bare gir faglig balast, men som også bidrar til

å styrke nettverket internt og mellom kommunene,

ledningseiere og operatørene.

Se

www.rin-norge.no

.

RIN-operatører på en gam-

mel torpedo - for å få fart i

RIN-arbeidet.