Previous Page  13 / 92 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 13 / 92 Next Page
Page Background

BERETNING 2014-2015

13

av de involverte bransjeorganisasjonene, samt to

representanter fra Huseiernes Landsforbund. NRL

er representert ved NRLs styremedlem Martin

Rynning, Oslo, og Tor Backe, NRLs sekretariat.

Bak Håndverkerklagenemnda står foruten Huseier­

nes Landsforbund og NRL:

• Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg (EBA)

• Maler- og Byggtapetsermestrenes Landsforbund

(MLF)

• Norske Anleggsgartnere (NAML)

• NELFO – foreningen for EL og IT Bedriftene

• Ventilasjons- og Blikkenslagerbedriftenes

Landsforbund (VBL)

Nedenunder følger nærmere statistikk vedrørende

antall henvendelser til Klagenemndas sekretariat

fordelt på medlemmer /ikke-medlemmer og antall

saker behandlet i Klagenemnda i 2014 fordelt på

fag og tvistetema. Enkelte saker er dessuten løst i

minnelighet utenom Klagenemnda med bistand fra

aktuell bransjeforening.

Bransjer Behandlet

Løst i

minnelighet

Pris Tid Utførelse

eller

mangel

Avtale-

fortolk-

ning

Følge-

skader

For­

bruker

Delt Foretak Avvist

Hva klagen gjelder

Avgjort av Nemnda - utfall i favør av

BLIKK

0

EBA

0

EL

6

4

5

1

1

1

2

3

MLF

1

1

1

1

NAML

0

RØR

2

2

9

5

5

2

1

3

1

2

3

Klagenemnda for håndverkertjenester på fast eiendom

Statistikk – alle bransjer • Saker som er løst i minnelighet eller blitt behandlet i Nemnda i 2014

Klagenemnda for håndverkertjenester på fast eiendom

Antall klagehenvendelser fra kunder fordelt på medlemmer og ikke medlemmer

Bransje

Antall pr. bransje

Medlem

Ikke medlem

2014

BLIKK

0

RØR

22

6

16

EBA

6

6

EL

14

10

4

MLF

1

1

NAML

1

1

Til sammen:

44

18

26