Previous Page  10 / 92 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 10 / 92 Next Page
Page Background

10

BERETNING 2014-2015

Hovedtall landsbasis

Norsk økonomi

2012

2013

2014

Brutto nasjonalprodukt (BNP) Fastlands-Norge

– prosentvis endring fra foregående år

Driftsregnskap overfor utlandet (mrd. kroner)

Arbeidsløshet

- arbeidsledighetsrate (AKU)

- registrerte arbeidsløse

- på ordinære personrettede tiltak

3.8 %

414

3,2 %

65 682

16 822

2,3 %

319,5

3,5 %

69 719

16 313

2,3 %

266,7

3,5

75 254

12 699

(Kilde: Statistisk sentralbyrå. Tallene for 2014 er foreløpige, unntatt tallene for arbeidsløshet.)

År Kosumprisindeksen (KPI)

2012

0,8 %

2013

2,1 %

2014

2,0 %

Prisstigning

(Kilde: Statistisk sentralbyrå)

Byggevirksomhet i perioden

Bygg satt i gang

Bygg fullført

(Kilde: Statistisk sentralbyrå)

2012 2013 2014 2012 2013 2014

Boliger i alt – antall

30 189 30 450 27250 26 267 28 496 28100

Bruksareal i boliger – 1000 m2

4 039 4 129 3641 3 485 3 634 3745

Bruksareal i andre bygg – 1000 m2

5 505 5 273 5282 4 718 4 418 4521

2012

2013

2014

Nominell total omsetningsøkning

Rørleggerbedriftenes andel av

omsetningen (ekskl. offshore)

Nominell omsetning av varmeprodukter

8,56 mrd. (+3 %)

5,59 mrd. (65,30%)

527 mill. (+ 4 %)

8,62 mrd. (+1 %)

5,52 mrd. (-1 %)

539 mill. (+ 2 %)

8,87mrd. (+2,9%)

539mill. (+2%)

506mill. (-6,2%)

Omsetning i grossistleddet

(Kilde: Norske Rørgrossisters Forening)