Previous Page  4 / 16 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 4 / 16 Next Page
Page Background

4

VEILEDEREN

INNHOLD

04 Innledning 04 Målgrupper for brosjyren 04 Historikk 04 Mål for veiledning 04 Idègrunnlag 05 Hva er faglig veiledning? 09 Veilederrollen 10 Veisøkere består av ulike målgrupper for sykepleiefaglig veiledning 11 Organisering av faglig veiledning 12 Evaluering 13 En oppsummering av sykepleiefaglig veiledning – teoriutvikling og forskning i Norge og Norden 13 Hvem kan være sykepleiefaglige veiledere? Om godkjenningsordningen i NSF 13 Arrangementer og samarbeid 14 Litteratur 15 Bøker skrevet av og /eller redigert av norske sykepleiere. 15 Andre sykepleiefaglige veiledere som arbeider med fagutviklingsprosjekter innen veiledning er