NORGRO - Hovedkatalog 2020/2021

Jordbærplanter Norske jordbærplanter Planteprodusenter tilknyttet NORGRO er godkjent for sertifi- sert produksjon, og produserer jordbærplanter av høy kvalitet. Vi tilbyr tre forskjellige typer av norske jordbærplanter • Overvintret pluggplante er en plante som leveres i 54 hulls pluggbrett med et volum på 75 ml. Plantene er over- vintret på kjøl-/fryselager eller under dekke på friland. Dette er planter som kommer meget raskt i gang etter utplanting. Best resultat oppnås dersom man planter før plantene begynner å vegetere om våren. Disse plantene gir et meget godt utgangspunkt for god avling fra påfølgende år. • Barrotsplanter løftes opp av jorda i april/mai. Dette er planter som etablerer seg raskt, men det er viktig å plante snarest mulig etter mottak av plantene for å få best mulig etablering. Etter planting er det viktig med hyppig vanning for å få en jevn etablering av feltet. • Årets pluggplanter leveres i en liten 66 hulls plugg med 40 ml jordvolum. Ved planting i juli vil disse gi en akseptabel avling året etter. Planting i løpet av de første 10 dagene av august og frem til midten av september vil gi redusert, men tidlig avling, mens planting i løpet av august vil gi et godt grunnlag for etablering av feltet året etter. Det er viktig å plante umiddelbart etter mottak for å unngå stopp i veksten. Jordbærplanter fra Fragaria Holland Fragaria Holland er en sammenslutning av 4 planteprodusenter som leverer jordbærplanter sertifisert etter nederlandske krav. Dette er produsenter som setter høye krav til sin egen produksjon, og der vi kjenner deres rutiner for å forebygge spredning av farlige plantesjukdommer. NORGRO AS import­ ererplanter kun fra disse produsentene, og har satt som krav at det skal være kvalitet BM5 som i det nederlandske sertifiseringssystemet også kan brukes til morplanter. Ingen planter har stått mer enn en sesong på friland etter opp­ formering i insektsfrie veksthus. Fra Nederland kan vi tilby følgende kvaliteter: • Frigo A- (B) er de minste barrotsplantene med en krone­ diameter på 6-8 mm. Disse er velegnet der en kommer tidlig i gang og får en lang vekstsesong til etableringen. • Frigo A er barrotsplanter med en kronediamter på 9-12 mm. Disse plantene er velegnet til vårplanting der en ikke skal høste før året etter. Blomsterstilker bør fjernes i etablerings- året. • Frigo A+ leveres i flere størrelser, og kan brukes i 60 dagers kultur, se tabell 1. Den minste størrelsen kan imidlertid også anbefales til å etablere store planter for avling påfølgende sommer. Antallet blomsterstilker vil kunne variere med sort, lagringstid og forhold under blomsterdannelsen. Produ­ sentene følger imidlertid produksjonen nøye for å komme så nær det optimale som mulig. Den største sorteringen kan gi mye små bær dersom den etableres i den varmeste tida om sommeren. Se tabell 1 på neste side. Tor Kjetil Kongsrud Salgsrådgiver frukt og bær Mobil 911 70 935 tor.kjetil.kongsrud@norgro.no Snakk med oss for gode råd og veiledning! Lisbeth Lid Plantesalg, frukt og bær Mobil 926 54 328 lisbeth.lid@norgro.no Andreas Eikeland Salgsrådgiver Mobil 941 60 745 andreas.eikeland@norgro.no SALGSLEDELSE / SALGSBETINGELSER: SE SIDE 4 53

RkJQdWJsaXNoZXIy NDk2MDc=