Previous Page  6 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 6 / 52 Next Page
Page Background

6

SPOR 3 | 17

understreker han og konkretiserer:

- Helsefremmende tiltak som skaper trivsel

både hos den enkelte og i befolkningen, vil

også virke forebyggende. Gjennom gode

barnehager og skoler, gode fritidsmuligheter

og et godt kulturtilbud skaper vi et godt

oppvekstmiljø for ungene på et bredt plan.

Da kan vi også unngå de problemene som

må forebygges, understreker Iversen.

FÆRRE PROBLEMER

Samtidig legger han til at det alltid vil

oppstå ulike problemer. For eksempel er

det problembruk av rusmidler i de aller

fleste kommuner i hele landet. Selv om

det oppstår ulike sosiale problemer i

marginale grupper, så mener han omfanget

av disse vil være mye mindre om en lykkes

med det helsefremmende arbeidet.

Han skulle ønske at det var unødvendig å

fokusere på konkrete problemer for å hente

støtte til en slik tankegang.

- Ofte tvinges fagfolkene i kommunen til å

løfte fram ulike problemer og svake grupper.

Det er gjerne slik for å få gjennomslag blant

politikerne. Men da er det ofte for sent å fore-

bygge, påpeker han.

BRED TILNÆRMING

Iversen er også mot det ensidige fokuset på

krav til evidensbaserte tiltak, når en skal

jobbe forebyggende.

- En behøver ikke være rakettforsker for

å forstå at gode skoler er svært viktig for

å skape gode oppvekstvilkår for barn og

unge. Vi vet allerede at gode skoler skapes

ved at mange ting er på plass, for eksempel

et godt læringsmiljø, lærere som bryr seg,

gode fysiske forhold, forebyggede mobbe-

programmer osv.

Iversen ønsker altså å fremme en helhetlig

tenkning rundt folkehelsearbeidet. Dette

mener han er helt nødvendig for å oppnå

målsetningen i folkehelseloven, nemlig

å skape et samfunn med gode og trygge

levekår, samt å skape så mange friske leveår

som mulig for befolkningen.

- Ifølge folkehelseloven skal kommunene

fremme befolkningens helse, trivsel, gode

sosiale og miljømessige forhold, samt bidra

til å beskytte befolkningen mot faktorer som

kan ha negativ innvirkning på helsen. Godt

helsefremmende arbeid betyr at vi jobber

helhetlig og langsiktig, med fokus på både

helse, trivsel og gode miljømessige forhold,

sier Iversen.

God folkehelse skapes gjennom en «symfoni» av

mange gode tiltak i kommunene. Å satse på gode

og trygge levekår for barn og unge virker i seg

selv forebyggende, mener Erik Iversen.