Previous Page  51 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 51 / 52 Next Page
Page Background

SPOR 3 | 17

51

KORT

OM NYTT

2017

EN

TrendsandDevelopments

European

Drug

Report

ISSN1977-9860

Europeisk narkotikarapport 2017

Hvert år gir EUs narkotikabyrå (EMCDDA) ut en oversikt over narkotikasituasjonen

og tiltak i Europa. 2017-rapporten viser at narkotikasituasjonen fortsatt er en

utfordring, og da særlig med tilgjengeligheten av nye psykoaktive stoffer og sterke

syntetiske opioider.

Denne rapporten er basert på informasjon EMCDDA har

mottatt gjennom nasjonale rapportpakker fra EUs medlems-

stater, Tyrkia og Norge. Folkehelseinstituttet er norsk

kontaktpunkt for EMCDDA. For første gang er hovedrapporten

supplert med 30 nasjonale narkotikarapporter med en oversikt

over narkotikasituasjonen i det enkelte land.

Kort oppsummert kan man si at narkotikaproblemet fort-

satt er en betydelig utfordring for landene i Europa. Over

93 millioner europeere har prøvd illegale rusmidler.

Datagrunnlaget viser en generell økning i opioidrelaterte

overdosedødsfall, for tredje året på rad.

De siste årene har det vært en kraftig fremvekst av nye

psykoaktive stoffer. I slutten av 2016 overvåket EMCDDA

over 620 nye psykoaktive stoffer (mot ca. 350 i 2013).

Les mer >

EMCDDA

Misbruk av fakta? Alkohol og narkotika i mediene

Nordens välfärdscenter har utarbeidet publikasjonen «Misbruk av fakta? Alkohol og narkotika i mediene».

Intensjonen er å bidra til at rapporteringen omalkohol og narkotika i mediene skal bli mer faktabasert og nyansert.

Publikasjonen retter seg i første rekke mot journaliststudenter

og forskere som innleder sin karriere. Den vil også være

relevant for andre som arbeider på alkohol- og rusmiddel-

området.

Journalister og forskere trenger hverandre. Mange forskere

har interesse av å gjøre forskningen sin synlig i media, og

journalistene har interesse av å finne de riktige ekspertene og

få et korrekt faktagrunnlag for sakene sine. Journalistikk er et

sentralt og oftest nødvendig mellomledd for å gjøre forskning

tilgjengelig og forståelig for allmennheten.

Det at journalistene ikke har god nok kunnskap om feltet, og

jobber under tidspress, gjør at risikoen for misforståelser og

feiltolkninger er stor. Da blir det viktig at den enkelte forsker

bevisst kommuniserer forsknings-

resultatene sine, på en tydelig og

enkel måte.

Publikasjonene tar opp flere tema, i

tillegg til møtet mellom journalister

og forskere.

«Misbruk av fakta? Alkohol og

narkotika i mediene» inneholder tips til journalister og

forskere om hvordan forenkle kommunikasjonen mellom disse

gruppene.

Les >

Misbruk av fakta? Alkohol og narkotika i mediene

1

Misbruk av fakta?

Alkohol og narkotika i mediene