Previous Page  50 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 50 / 52 Next Page
Page Background

50

SPOR 3 | 17

Kriminalitetsstatistikken fra politiet for første halvår av 2017

viser nedgang på 6,4 prosent i forhold til samme periode i 2016,

og en nedgang på 17,9 prosent i forhold til 2013. I følget politiet

skyldes reduksjonen først og fremst nedgangen i anmeldte vin-

ningslovbrudd. Vinningslovbrudd og trafikklovbrudd er de klart

største kriminalitetstypene når det gjelder antall anmeldelser,

men det er flest trafikklovbrudd og narkotikalovbrudd som

blir oppklart. En utfordring politiet står ovenfor, er at deler av

kriminelle handlinger flytter over til internett.

Dagens ungdommer begår langt færre voldsforbrytelser og

tyverier enn det generasjoner med ungdommer har gjort før.

Aller størst er nedgangen blant unge under 18 år, hvor det er

en reduksjon på over 40 prosent fra 2002 til 2015. Pilen peker

motsatt vei når det gjelder voksne over 50 år, hvor det har vært

en økning på over 75 prosent. Noen av forklaringene til økt

kriminalitet blant godt voksne og eldre er at det er blitt flere av

dem i samfunnet. Samtidig ser man at flere over 50 år velger

å kjøre i ruspåvirket tilstand.

Sammenheng mellom rusbruk og

skoleprestasjoner

En norsk studie viser en klar sammenheng mellom rusbruk og dårlige

skoleprestasjoner. Forskerne mener skolene må satse mer på

forebygging, slik at de tidlig kan legge til rette for å hjelpe ungdom i

risiko fra å utvikle problematisk bruk av alkohol eller narkotika.

Studien er basert på data fra ung@hordaland-undersøkelsen

og offisielle skoleregisterdata. Nesten 8000 ungdommer fra

Hordaland, i alderen 16-19 år, deltok i studien.

Resultatene fra denne studien viser at bruk av alkohol og

illegale rusmidler har sammenheng både med karakterer

og skolefravær, også når ungdommene ikke har samtidige

psykiske problemer. Disse sammenhengene gjelder på tvers

av kjønn, og uavhengig av hvilket sosialt lag ungdommene

kommer ifra.

At det er en sammenheng mellom rusbruk og skole-

prestasjoner er noe man kan forvente. Denne studien

bekrefter denne sammenhengen, og viser samtidig at desto

flere tegn det er på at ungdommen har rusproblemer, jo

sterkere er sammenhengen med dårlige karakterer og høyt

fravær. Siden resultatene tyder på at problemer med alkohol og

narkotika er sentrale faktorer i skolerelaterte vansker, mener

forskerne det er behov for rusforebyggende tiltak i tjenester

som er i kontakt med unge. Skolen er en sentral og viktig arena

for å oppdage barn og unge som sliter. I tillegg er det viktig med

tilgang til, og bruk av, helsetjenester ved behov for de unge.

Kilde:

Alcohol and illicit drug use are Important factors for school-related problems among adolescents

KORT

OM NYTT