Previous Page  47 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 47 / 52 Next Page
Page Background

SPOR 3 | 17

47

NYTT

OM NETT

PÅRØRENDE AV RUSAVHENGIGE

MÅ INVOLVERES

- ARTIKKEL OG FILMER OM PÅRØRENDES ERFARINGER

Landsforbundet mot stoffmisbruk (LMS) har gjennom prosjektet «Pårørende: en ressurs» rettet fokus mot

pårørende til rusavhengige. På

kommunetorget.no

kan du lese en artikkel og se tre filmer som er et resultat

av dette prosjektet.

Filmene baserer seg på fortellinger fra tre pårørende, som

forteller om sin hverdag og sine møter med det kommunale

tjenesteapparatet. Artikkelen som rammer inn filmene

er skrevet av Miriam Neegaard fra Landsforbundet mot

stoffmisbruk.

I den første filmen møter vi Åse Kristin, som er 30 år. I

femten år har hun vært pårørende til en søster som har

slitt med rus.

«Du får på en måte aldri fred, for du må alltid

vite hvor de er. Har de det bra? Har de mat? Har de drikke?

Klarer de seg til i morgen? Er hun inne? Er hun ute? Du er

hele tiden i beredskap, og derfor tror jeg pårørende trenger

hjelp, fordi det rett og slett er en for stor belastning.».

Morten er 27 år. Søsteren hans har slitt med rus siden han

var 13 år.

«I ungdomstiden følte jeg meg veldig alene. Jeg

følte at jeg var den eneste som hadde dette problemet i

verden. Jeg skulle ønske jeg ble møtt med at det finnes

faktisk en plass for deg og...».

Den tredje filmen handler om Robert som mistet sønnen sin

for tre år siden. Erfaringer Robert har er blant annet at,

«det

å være pårørende har vært en utrolig tøff kamp. Det er den

tøffeste kampen jeg har vært i noen gang. Det som gjør det

ekstra tøft er at kampen varer i så mange år. Det er ingen

som ivaretar deg. Du føler deg veldig alene».

I artikkelen kommer forfatteren med råd til hvordan de som

jobber med lokalt rusarbeid kan veilede, lytte til og støtte

de pårørende.

Du kan se filmene og lese artikkelen på

kommunetorget.no http://www.kommunetorget.no/Planlegging/Kronikk-og- debatt-2/Parorende-av-rusavhengige-ma-involveres---film- og-artikkel-om-parorendes-erfaringer/