Previous Page  44 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 44 / 52 Next Page
Page Background

44

SPOR 3 | 17

- At Hamarøy kommune hadde så mange bostedsløse, var en alvorlig vekker.

Men resultatene fra kartleggingen i Brukerplan var ikke til å misforstå. Vi skjønte at

her måtte vi ta grep, og gjøre noe helt nytt. Dermed ble Housing First etablert i Hamarøy,

forteller fungerende prosjektleder Linda Sandnes.

Brukerplan er et verktøy for blant annet å

kartlegge omfanget av rus- og psykiske

problemer blant tjenestemottakere i kom-

munen. Fylkesmannen var bekymret for

situasjonen i Hamarøy, og anbefalte kom-

munene å søke prosjektmidler for å prøve

ut Housing First. I dag har kommunen tre

brukere som er aktive i prosjektet, og tre nye

vil få tilbud om deltakelse.

BREDT OG TETT SAMARBEID

- For å lykkes i Housing First er det helt

nødvendig med et tett og godt samarbeid

mellom de som forvalter boliger i kommunen,

psykisk helse og rustjenesten og prosjektet,

forteller Sandnes. Brukermedvirkning

og selvbestemmelse er særlig vektlagt i

metoden, og Housing First Hamarøy ønsker

å ha mye fokus på dette.

- Et annet prinsipp i Housing First er at man

skal være en del av et vanlig nabolag. Det er

bygd mange boliger i Hamarøy de seneste

årene, der rundt halvparten er tiltenkt

ordinære boligsøkere, og resten er tiltenkt

psykisk utviklingshemmede, flyktninger

og brukere innenfor psykisk helse og rus-

tjenesten. De aller fleste boligene som

er bygd er blokker/hus med flere leilig-

heter. Dette har bidratt til at det har vært

utfordrende å finne boliger. Det er i hovedsak

FRA BOSTEDSLØS

TIL VERDIG LIV

AV CARINA KALJORD

Deltakere i Housing First i Hamarøy, får

automatisk tilbud om fleksible oppsøkende

tjenester, FACT. Fv prosjektleder FACT i

Nord-Salten, Bente Haukås og fungerende

prosjektleder Linda Sandnes i Housing First.

Foto: Privat