Previous Page  2 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 2 / 52 Next Page
Page Background

Teknologiveien 10,

N-8517 Narvik

Telefon

+47 76 96 73 10

E-mail:

post@korusnord.no www.korusnord.no

Marit Andreassen

Virksomhetsleder

(ansv. redaktør)

Øystein Gravrok

Nestleder

Carina Kaljord

Kommunikasjonsrådgiver

(redaktør)

Beate Steinkjer

Seniorrådgiver

Trude Aalmen

Seniorrådgiver

Bente Evensen

Rådgiver

Redaksjonen:

Redaksjon er avsluttet

27.09.2017

Design/førtrykk:

Flisa Trykkeri

Trykk: Flisa Trykkeri AS

Opplag: 5200

Forsidefoto: Shutterstock

ISSN: 0808-3207

(trykt utgave)

ISSN: 1890-6540

(elektronisk utgave)

4 Folkehelsen må løftes til kommunestyrene 7 Jobber for mindre fyll og fanteri på utestedene 10 Stadig mer «fuktig feminisme» - men vil vi ha det slik? 13 Bolig - en menneskerett 18 Håp og endring for sårbare små 22 I avhengighetens skyggeland 26 Familieinvolvering i rusbehandling - gap mellom teori og praksis 31 Tilgjengelig rusbehandling for ungdom - Mer enn fine ord 34 Risikofylt drikking, gråsoner og arbeidsliv Erfaringer så langt fra studien WIRUS 37 Bedre tverrfaglig Innsats (BTI) - samhandlingens «røde tråd» 40 Svikt og svik 42 På vei mot selvstendige liv 44 Fra bostedsløs til verdig liv 44 Nytt om nett 48 Kort om nytt Jeg oppfatter at forståelsen av rus- middelavhengighet jevnt over er dårlig blant folk flest. Dette gjelder også mange av de som har medisinsk-faglig utdannelse. 34 22 Før var fulle kvinner «mad, sad or bad»,mens dagens alkohol- kultur gjør at vi ikke lenger stusser like mye når vi ser berusede damer. 10