Previous Page  13 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 13 / 52 Next Page
Page Background

SPOR 3 | 17

13

BOLIG

- EN MENNESKERETT

Rusmiddelavhengighet og psykiske helseproblemer er risikofaktorer for å ha vanskeligheter på

boligmarkedet. Mange er bostedløse. Hva skal til for at kommunene skal lykkes med å hjelpe

denne gruppen med å både få en stabil bosituasjon og en bedre livskvalitet? Dette har Fafo-

forsker Inger Lise Skog Hansen studert over flere år, sist ved å se på forsøk med Housing First.

TEKST OG FOTO:

CARINA KALJORD

De siste årene har det vært utviklet flere

kommunale prosjekter inspirert av den

amerikanske modellen Housing First. Dette

er en modell for varig bosetting av bosteds-

løse, hvor det første grunnprinsippet er at

bolig er en menneskerett, også for personer

med psykiske lidelser og rusproblemer.

UTPRØVING I VEST

Inger Lise Skog Hansen har evaluert to

kommunale prosjekter basert på den

amerikanske modellen Housing First, ett

i Bergen og ett i Sandnes. Hovedmålet for

utprøving av Housing First i vest er å legge

til rette for varig bosetting og bedre livs-

kvalitet for bostedsløse med rusmiddel-

avhengighet og/eller psykiske lidelser. Det

har også vært et uttalt mål å gjøre helse-

tjenester mer tilgjengelige for den aktuelle

gruppen.

- Noe av årsaken til at denne metoden har

blitt møtt med så stor entusiasme i mange

miljøer, dreier seg om at kommuner lander

over sliter med bo- og tjenestetilbudet til

personer med rusmiddelproblemer og / eller

psykiske helseplager, forklarer Skog Hansen.