Previous Page  12 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 12 / 52 Next Page
Page Background

12

SPOR 3 | 17

AVHOLD I SVANGERSKAPET

Mellingen framhever at alkoholkonsumet

blant småbarnsmødre generelt er lavt

her i landet. Likevel, rapporteres det fra

Folkehelseinstituttet at mellom 50.000 og

150.000 barn, og opp mot 100.000 ektefeller,

bor sammen med voksne som har et risiko-

fylt alkoholkonsum. Forskeren mener vi må

ta inn over oss at dette har svært negative

konsekvenser for barn og unge som vokser

opp i familier med et for høyt rusforbruk.

Alkohol koster mange helsekroner og mye

sosial nød.

Mellingen understreker at det i Norge

heldigvis er stor enighet om at en ikke skal

drikke under svangerskapet.

- Over 90 prosent av kvinner slutter å bruke

alkohol når de vet de er gravide. At også

menn ser ut til å redusere sitt alkoholforbruk

når partneren er gravid, er dessuten ganske

unikt for Norge, påpeker hun.

DRIKKING OG SKAM

Mellingen ble interessert i temaet kvinner og

rus da hun for en del år siden jobbet med

kvinner innenfor rusbehandling. Hun så at for

kvinner med omsorg for barn, kunne det være

utfordrende å komme i behandling.

- I behandlingen tilstreber en ærlighet, men

dette er vanskelig når kvinnen har ansvar

for egne barn. Ærligheten kommer i konflikt

med redselen for omsorgsovertakelse. Det

er også mye skam blant kvinner med et for

høyt rusbruk, og spesielt for mødrene er det

vanskelig å innrømme et problembruk, sier

Mellingen.

Hun mener det er symptomatisk at det

psykiske helsevernet består av 80 prosent

kvinner og 20 prosent menn, mens det i rus-

behandlingen er omtrent motsatt kjønns-

fordeling. I realiteten har de fleste lidelser

der både rus og psykiske problemer er til

stede, påpeker Mellingen. Hun tror fokuset

på hvilket problem som er størst hos den

enkelte, fortsatt fremmes ulikt av kjønnene.

Den norske mor og barn-undersøkelsen (MoBa)

Den norske mor og barn-undersøkelsen (MoBa)

startet rekrutteringen av gravide kvinner i 1999.

Fedrene ble også invitert. I 2008 var målet nådd

- over 100 000 svangerskap er inkludert. Både

biologiske prøver og spørreskjemadata er samlet

inn fra 17. svangerskapsuke.

Formålet med MoBa er å finne årsaker til sykdom.

Det finnes etter hvert gode holdepunkter for at

forhold i svangerskapet og tidlig barnealder

har stor betydning for barnets helse senere i

livet. Folkehelseinstituttet (FHI) er ansvarlig for

undersøkelsen, og holder kontakt med familiene

i mange år framover. Målet er å samle inn stadig

ny informasjon fra flere generasjoner deltakere

i MoBa.

Alkoholbruk er et av flere tema i undersøkelsen.

Det stilles blant annet spørsmål om hvor hyppig

og hvor mye mor og far drikker. (Kilde: FHI)