Previous Page  11 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 11 / 52 Next Page
Page Background

SPOR 3 | 17

11

voksenbefolkningen har steget jevnt, spesielt

i grupper med høy utdanning og inntekt.

VIKINGER – OG FRANSKMENN

Pappvinen har bidratt til et høyere forbruk

blant kvinner, og er av den svenske

politikeren Gudrun Schyman kalt «kvinners

forbannelse», ifølge Mellingen. Hun minner

om at forskning viser at kvinner rent biologisk

vil utvikle et rusproblem raskere enn menn.

- Vi har fått mer kontinentale vaner som

gjør at vi drikker mer hyppig. Samtidig har

vi beholdt helgefylla, og enkelte har sagt at

nordmenn drikker både som franskmenn og

som vikinger.

Mellingen minner om at det frie valget står

sterkt i Norge. Folk vil selv bestemme hvor

mye de skal drikke. Å heve pekefingeren og

moralisere for mye rundt alkoholbruk, er

likevel ikke løsningen. Derfor har hun ofte

tenkt at det i norske barer burde ha vært et

skilt der det sto følgende: «Hvilken avtale har

du med dine barn i morgen?».

- Vi vet at mange barn er skadelidende på

grunn av de voksnes alkoholbruk. Derfor er

jeg opptatt av at vi bør snakke om alkohol,

ikke minst i parforholdet. Når det ikke lenger

er så mange ytre forhold som styrer vårt

forbruk, må vi sette grensene selv. I et par-

forhold må en bli enig om hvordan en vil ha

det. Det kan ligge mye omsorg i å si fra hvis

en bekymrer seg for partnerens alkoholbruk.

FØR OG ETTER

I doktoravhandlingen finner Mellingen at

kvinner som har et relativt høyt alkohol-

forbruk forut før svangerskapet, gjerne

gjenopptar samme drikkemønster og

alkoholkonsum raskt etter at barnet er født.

- Det er bruken av alkohol før en blir gravid,

som i stor grad bestemmer hvordan kvinner

bruker alkohol også etter at barnet er født.

Gifte mødre har i etterkant av svangerskapet

et hyppigere alkoholbruk enn samboende

mødre. Enslige mødre drikker sjeldnere, men

flere enheter hver gang de drikker, sier hun.

- Hvorfor er det slik, tror du?

- Det er grunn til å tro at de gifte kvinnene

gjerne tilpasser seg et drikkemønster

sammen med partneren, og kanskje reflek-

terer det nettopp at vi drikker litt mer fransk

(med middag) enn før? Enslige kvinner drikker

kanskje litt mer i helgene, når de har ordnet

barnevakt, forklarer hun. Kanskje er det også

i forbindelse med at de er ute på ny dating,

på barer, der det tradisjonelt sett konsum-

eres mer. For erfarne mødre flater veksten

i gjenopptaket ut når barnet er 18 måneder,

mens for førstegangsfødende mødre fort-

setter konsumet å øke også i perioden

barnet er 18 og 36 måneder, forklarer hun.

Kvinner har større frihet og

flere muligheter til å drikke,

men vi bør spørre oss

selv om vi vil ha det slik.

Psykologspesialist Sonja

Mellingen har forsket på

alkoholbruk blant kvinner

i småbarnsfasen. I sin

doktoravhandling fant

hun at kvinners alkohol-

konsum etter fødsel i stor

grad preges av hvordan de

drakk før de ble gravid.