Previous Page  10 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 10 / 52 Next Page
Page Background

10

SPOR 3 | 17

- Tidligere var det mange forhold i omgivelsene våre som bidro til å regulere kvinners alko-

holbruk, med disse er nå borte. Likestillingen har ført til mye godt, men vil kvinner ta ut

den nye friheten i promille?

TEKST OG FOTO:

TRUDE AALMEN

Spørsmålene stilles av Sonja Mellingen,

psykologspesialist ved Bergensklinikkene.

Hun har forsket på alkoholbruk blant kvinner

før de blir gravide, inn i svangerskapet, og

gjenopptakingsmønsteret etter svanger-

skapet, samt alkohol blant småbarnsforeldre.

Hennes doktoravhandling fra 2016 er basert

på den nasjonale Mor og barn-undersøkelsen,

der data er innhentet gjennom spørre-

undersøkelser blant gravide og deres

partnere, også etter at mor har født barn.

PÅ BAR EN TIRSDAG

Mellingen er opptatt av temaet kvinner og rus

på flere plan, og mener kvinners alkoholbruk

må ses i lys av at kvinnerollen har endret

seg betraktelig. Det økte alkoholkonsumet

til kvinner er av enkelte forskere kalt en ny

form for «fuktig feminisme», noe Mellingen

vil dvele ved.

- Ingen hever øyenbrynene hvis de ser en

kvinne sitte på bar og drikker vin en tirsdag

ettermiddag. Før var det gjerne litt skam

forbundet med kvinners drikking, mens

denne «reguleringen» fra omgivelsene nå

er borte. I dag må kvinner, på lik linje med

menn, selv sette grenser for eget alkohol-

bruk, fortsetter Mellingen.

Mellingen påpeker at kvinner i dag har

flere muligheter og mer tid til å drikke

alkohol. Tradisjonelt har det å få barn og

andre omsorgsoppgaver, hindret kvinner i

å drikke ofte og mye. Nå er det større like-

stilling blant kjønnene. Dette har gitt kvinner

mer økonomisk frihet, og frihet på andre

måter. I tillegg har «drikkekulturen» i Norge

endret seg. Vi drikker mer og oftere enn

før. Kvinner i dag har derfor flere drikke-

anledninger enn tidligere. Det samme gjelder

også for småbarnsforeldre.

«MAD, SAD OR BAD»

- Før var fulle kvinner «mad, sad or bad»,

mens dagens alkoholkultur gjør at vi ikke

lenger stusser like mye når vi ser berusede

damer. Likestillingen har gitt kvinner ny

frihet, blant annet til å dyrke egne interesser

og behov, men også til å nyte et glass hvitvin

både en vanlig hverdag og på hyppige storby-

ferier. Jeg mener samtidig at kvinner absolutt

har rett til å bli like fulle som menn. Men

ønsker vi virkelig dette, spør hun.

Kvinners alkoholbruk må ses i sammenheng

med alkoholkulturen vår, som er blitt stadig

mer liberal de siste ti-årene. Alkoholbruken i

Stadig mer «fuktig feminisme»

– men vil vi ha det slik?