SPOR #2 2019

26 SPOR 2 | 19 Enhetsleder Ellen Ingrid Eira og fag- og kvalitetskonsulent Reidun Boine foran den nye Døgnenhet psykisk helse og avhengighet. π LIKEVERDIGE TILBUD - Vårt mål er å bidra til at den samiske befolk- ningen får et likeverdig tilbud innen psykisk helsevern og rus. Det forteller enhetsleder Ellen Ingrid Eira og fag- og kvalitetskonsulent Reidun Boine ved SANKS. For å gi et best mulig tilbud, ble døgninstitu- sjonen Finnmarksklinikken i Karasjok OG DPS Lakselv slått sammen til Døgnenhet psykisk helse og avhengighet. - Det er nyskapende at psykisk helse og rus integreres i én enhet. Rusbehandling og psykisk helse er fortsatt to ulike fagfelt, men sammenslåingen gjør at vi har større for- ståelser for hverandres fagområder. Dette kommer pasientene våre til gode ved at vi både har faglig forståelse og ikke minst kulturforståelsen. Vi kan nå samarbeide om pasientene på en helt annen måte enn tid- ligere, sier enhetsleder Ellen Ingrid Eira. KULTUREN SITTER I VEGGENE - Hvordan kommer kulturforståelsen til ut- trykk i det daglige? - Først og fremst gjennom at samiske pasi- enter faktisk hører sitt eget språk i gangene og i aktivitetene. Vi vektlegger aktiviteter som duodji (samisk kunsthåndverk) og det å bruke naturen. I tillegg er selve klinikken preget av samisk kunst og kultur gjennom bilder og annen utsmykning. Vi vil at den samiske iden- titeten både skal sees, høres og føles, sier fag- og kvalitetskonsulent Reidun Boine. VIL KLARE SEG SELV - Det blir påstått at det er enda vanskeligere for samer å oppsøke hjelpeapparatet enn det er for andre. Stemmer det? - Det stemmer nok til en viss grad, i alle fall om vi snakker om samer over 50 år. Samer er generelt et veldig stolt folk som skal klare seg selv. Derfor oppsøker de ikke hjelp før de er helt på kanten av stupet, og der de pårør- ende også er utslitte. Det sier seg selv at det da er viktig å bli møtt av fagpersoner som for- står den kulturelle konteksten, som kan språket ditt og som skjønner hvor mye det koster å be om hjelp. - Er det viktig å ha med seg denne kultur- sensitiviteten inn i behandlingsrommet? - Ja, selvsagt. De fleste samer liker ikke å snakke om følelser, og har ofte forskjellige ord på ulike følelser. Ikke slik det er i det «Rusbehandling og psykisk helse er fortsatt to ulike fagfelt, men sammenslåingen gjør at vi har større forståelse for hverandres fagområder.» TEKST: CARINA KALJORD FOTO: PRIVAT

RkJQdWJsaXNoZXIy NDk2MDc=