SPOR #1 2018

8 SPOR 1 | 18 Ønsker ansvarsFulle UiT-studenter - Vi jobber for å skape et inkluderende sosialt miljø ved UiT, med plass til alle. Alkohol og drikking skal ikke være hovedfokus i fadderperioden. Det sier Ingrid Rabbe Larsen, leder for pro- sjektet AnsvarsFull ved Norges arktiske Samskipnad. I vel et år har hun koordinert det rusforebyggende arbeidet. Prosjektet eies av studentparlamentet og er et samarbeid mellom Samskipnaden og Studentparla- mentet. Prosjektet AnsvarsFull er bygd på de samme prinsippene som det tidligere om- talte Lykkepromille-prosjektet ved universi- tetet i Trondheim og Bergen. ALLE SKAL INKLUDERES Prosjektet er økonomisk støttet av Helse- direktoratet, mens KoRus-Nord har en vei- lederrolle i arbeidet. Med seg i AnsvarsFull har Rabbe Larsen også en prosjektgruppe, der både velferdsansvarlig og leder i Student- parlamentet deltar. Det er tre hovedmål med arbeidet: - Vi jobber for at ingen skal føle seg ekskludert på grunn av alkohol. Alle studenter skal være inkludert i ulike sosiale aktiviteter, og ingen skal misbruke rusmidler, heller ikke illegale rusmidler. I praksis betyr dette at vi må jobbe for å få vekk fokuset fra alkohol, for eksempel i fadderuka, fortsetter Rabbe Larsen. Gjennom studentenes helse- og trivselsunder- søkelse (SHOT) kom det i 2014 fram at tre av fem studenter mener at det drikkes for mye alkohol i studentmiljøet. En stor andel tror dessuten at alle andre drikker mer enn de faktisk gjør. Det reelle tallet, ifølge SHoT 2014, er at 50 prosent av studentene drikker aldri eller èn gang i måneden, eller mindre. MINDRE FUKTIG STUDIESTART - Mange studenter forventer at det skal være mye drikking i studenttida. Når en tror at alle andre ønsker å drikke mye og ofte, kan en lett fanges inn i et drikkemønster. Dette er en kultur som vi må endre, men endringen må skje på studentenes premisser, sier hun og TEKST OG FOTO: TRUDE AALMEN Fra venstre: prosjektleder Ingrid Rabbe Larsen, Ida-Elise Seppola Asplund og Sebastian Henriksen, henholdsvis leder og velferdsansvarlig i Studentparlamentet. π

RkJQdWJsaXNoZXIy NDk2MDc=