SPOR #1 2018

KoRus-Nord sin hovedmålgruppe er kommunalt ansatte i Nordland, Troms og Finnmark. Vi har også oppgaver rettet mot spesialisthelsetjenesten. KoRus-Nord skal være en «tjeneste for tjenestene» og for den forebyggende virksomheten i kommunene. Vårt overordnede samfunnsoppdrag er å bidra til å styrke kompetansen og kvaliteten i tjenestene. Faglig omfatter vårt oppdrag kompetanse- utvikling innenfor tre primære arbeidsområder: Rusforebygging, Tidlig innsats og Rusarbeid – oppfølging og behandling. Vi har også ansvar for videreutvikling og drift av de nasjonale nettjenestene forebygging.no og kommunetorget.no . KoRus-Nord samarbeider tett med andre kompetansemiljøer på tilgrensende fagområder. Kompetansesenter rus, Nord-Norge (KoRus-Nord) KoRus-Nord er ett av 7 regionale kompetansesenter innen rusfeltet i Norge, og arbeider på oppdrag fra Helsedirektoratet. KoRus-Nord er lokalisert i Narvik. KoRus-Nord har 23 ansatte fordelt på 21,3 årsverk. Returadresse: Kompetansesenter rus, Nord-Norge, Rus- og spesialpsykiatrisk klinikk UNN, Teknologiveien 10, 8517 Narvik korusnord.no

RkJQdWJsaXNoZXIy NDk2MDc=