SPOR #1 2018

42 SPOR 1 | 18 KORT OM NYTT Rusforebyggende arbeid i arbeidslivet Helsedirektoratet ønsker at flere arbeidsplasser skal forebygge risikofylt rusmiddelbruk blant arbeidstakere. Kampanjen RusOff består av filmer, materiell og råd om hvordan utvikle og følge opp en rusmiddelpolicy på arbeidsplassen. Alt dette finnes på rusoff.no . De rusforebyggende rådene for offentlig sektor (RusOff), er ett av tiltakene i oppfølging av Opptrappingsplanen for rusfeltet (2016 – 2020). RusOff er utviklet i tett samarbeid med en referansegruppe bestående av partene i arbeids- livet, statlige arbeidslivsaktører, relevante kompetanse- miljøer og forskere. I følge direktoratet er en rusmiddelpolicy et effektivt verk- tøy for å forebygge risikofylt rusmiddelbruk blant arbeids- takere, noe som kan bidra til: • Sikkerhet og kvalitet i tjenester og tilbud til befolkningen. • Trygge og inkluderende arbeidsmiljøer. • Styrking av virksomhetens omdømme. • Reduksjon i sykefravær og nedsatt yteevne på jobb grunnet rusmiddelbruk. • Forebygging av rusmiddelproblemer blant ansatte. • Forebygging av utstøting gjennom å fange opp ansatte med risikofylt rusmiddelbruk før det utvikler seg til et problem. RusOFF viser hvordan man kan etablere, utforme og im- plementere en rusmiddelpolicy tilpasset arbeidsplassen. I forbindelse med kampanjen har Helsedirektoratet ut- arbeidet egne filmer og materiell som kan brukes. Et for- slag til hvordan du kan informere medarbeiderne, og et spørreskjema som kan bidra til a fa i gang diskusjon er også tilgjengelig på rusoff.no . Filmopptak Forebygging.no filmet «Nasjonal konferanse om gode modeller for samarbeid og samordning i arbeidet mot vold i nære relasjoner». Bak konferansen står Justis- og beredskapsdepartementet og RVTS-Nord. Forebygging.no filmet mange viktige foredrag om et vanskelig tema. Justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen var til stede, og delte bl.a ut Samarbeids- og samordningsprisen 2017. Vinnerne ble Krisesenteret i Moss - IKS. Se filmopptak fra konferansen HER http://www.forebygging.no/Film/Film/Nasjonal-kon- feranse-om-gode-modeller-for-samarbeid-og-samord- ning-i-arbeidet-mot-vold-i-nare-relasjoner/

RkJQdWJsaXNoZXIy NDk2MDc=