SPOR #1 2018

40 SPOR 1 | 18 NASJONAL NETTRESSURS OM BEDRE TVERRFAGLIG INNSATS (BTI) Bedre tverrfaglig innsats er en samhandlingsmodell for tjenester som møter gravide, barn, unge og foreldre det er knyttet undring eller bekymring til. Den nasjonale nettsiden om BTI finner du på www.forebygging.no/bti - Vi synes det er spennende å kunne legge til rette infor- masjon for alle som er interessert i å vite mer om BTI og kanskje starte dette arbeidet i egen kommune. På www.fo- rebygging.no/bti vil man kunne lese mer om hva BTI er, samt gå dypere inn i tekst som sier noe om hvorfor dette arbeidet er viktig. Det som kanskje vil bli mest sentralt, er at de som besøker siden kan bli inspirert, se muligheter og få konkrete råd til hva de bør tenke på når de selv skal sette i gang dette arbeidet. Erfaringsdeling fra både nøkkelkom- munene og andre BTI-kommuner som er kommet i gang, vil få en sentral plass, sier Beate Steinkjer, redaktør for forebygging.no . Hensikten med BTI-modellen er å kvalitetssikre helhetlig og koordinert innsats uten at det blir brudd i oppfølgingen. BTI bidrar til tidlig innsats, samordning og medvirkning. Modellen gir en oversikt over handlingsforløp, og kan bidra til å rette opp svikt i samhandling mellom tjenester både på lokalt, regionalt og statlig nivå. BTI-modellen egner seg både som et hjelpemiddel for å ta strategiske beslutninger, og systematiserer og beskriver det praktiske arbeidet med barn, unge og foreldre det er knyttet undring eller bekymring til. Innholdet på den nasjonale nettsiden om BTI er utarbeidet og kvalitetssikret i et samarbeid mellom nøkkelkom- munene, de syv KoRusene, redaksjonen i forebygging.no og Helsedirektoratet. Filmopptak fra denne erfaringskonferansen finner du på http://www.forebygging.no/Templates/Public/Pages/Page.a spx?id=9455&epslanguage=no RUS & SAMFUNN FRA MAGASIN TIL NETT Rus & Samfunn var tidligere et tidsskrift på nett og i papirform, men er nå kun tilgjengelig på www.rus.no . I 2017 overtok Fagrådet eierskapet til tidsskriftet Rus & Samfunn, som dermed ble tilknyttet nettsiden rus.no . Nylig ble nettsiden revitalisert og flyttet til en mer moderne plattform. Tidsskriftet Rus & Samfunn og forløperne Stoffmisbruk og Rus & Avhengighet har tatt pulsen på det norske rusfeltet siden 1980. Nå eksisterer Rus & Samfunn kun digitalt. I følge Fagrådet skal Rus.no fortsatt være ledende på uav- hengige kronikker, fag- og forskningsartikler fra rusfeltet. Nettsiden har fra desember 2017 fått nytt utseende, og vil i starten ha tre hovedspor: Aktuelle saker fra rusfeltet, kronikker og forsknings/fagartikler. I første rekke vil det være aktuelle journalistiske saker skrevet av uavhengige journalister. NYTT OM NETT

RkJQdWJsaXNoZXIy NDk2MDc=