SPOR #1 2018

- Vi ønsker å gi inspirasjon og kunnskap til nye kommuner som nå er i gang med modellen, sier Linda Johnsen, seniorrådgiver ved KoRus-Nord. Som tidligere nøkkelkommune i regi av Helsedirektoratet, sitter Tromsø på mye er- faring med BTI-arbeid. De ansatte i Narvik og Sortland som nå skal i gang med modellen, var derfor invitert til en hospiteringsdag i Tromsø. Seminaret ble til gjennom et sam- arbeid mellom KoRus-Nord og Tromsø kom- mune. DELER GJERNE KUNNSKAP - Vi i Tromsø kommune blir ofte kontaktet av kommuner som skal starte opp med BTI, eller som vurderer å søke om midler for å starte opp. Vi snakker da om erfaring knyttet til prosjektarbeid, utforming av selve BTI- modellen, bruk av Stafettloggen, suksess- faktorer og fallgruver. Vi deler gjerne vår kunnskap, slik at andre kommuner kan få en litt enklere jobb med å utforme sin egen BTI- modell, sier Bente Høiseth, leder for sats- ingen i Tromsø. Hun legger samtidig til at kommunene uansett må gå opp sin egen BTI-løype. - Det er ikke slik at kommunene kan kopiere denne modellen fra hverandre, men man kan få noen tips med seg gjennom å benytte andres erfaringer. Vi i Tromsø kommune har de siste årene hatt mange kommuner på besøk, og strekker oss ekstra langt for å bidra til våre kommunevenner i nord. Vi får alltid noe igjen når vi har andre kommuner på besøk. Vi forsøker stadig å forbedre oss, og utvikle BTI-modellen. De ansatte i kom- munen er flinke til å stille opp og bidra med sine erfaringer, fortsetter Høiseth. Fra KoRus-Nord sin side var ambisjonen å spre kunnskap mellom kommunene, slik at de «ferske» BTI-kommunene kunne lære av den mer erfarne kommunen, Tromsø. Her har de jobbet med BTI-modellen helt siden 2012. 38 SPOR 1 | 18 Erfaringsdeling mellom kommuner: BTI-inspirasjon i Tromsø Tromsø er den kommunen i nord som har jobbet lengst med «Bedre tverrfaglig innsats» (BTI). 15 ansatte fra Narvik og Sortland fikk nylig høre om deres erfaringer med BTI-arbeidet. TEKST OG FOTO: TRUDE AALMEN Vi ønsker å gi inspirasjon og kunnskap til nye kommuner som nå er i gang med modellen, sier Linda Johnsen, seniorrådgiver ved KoRus-Nord. π

RkJQdWJsaXNoZXIy NDk2MDc=