SPOR #1 2018

32 SPOR 1 | 18 Helsedirektoratet er bekymret Undersøkelsen til KORFOR viser at en fjerdedel av kjente sprøytebrukere bor i kommuner som ikke deler ut brukerutstyr. – Dette er bekymringsfullt, sier seniorrådgiver Martin Blindheim i Helsedirektoratet. Blindheim er hovedansvarlig for den na- sjonale overdosestrategien «Javisst kan du bli rusfri – men først må du overleve». Han påpeker at Helse- og omsorgsdeparte- mentet har gitt overdosestrategien et tilleggs- oppdrag om å "sikre tilgangen på bruker- utstyr" for å begrense og forhindre smitt- somme sykdommer, i tråd med hepatitt- strategien. - Alle innbyggere har krav på smitteforebyg- gende helsehjelp ifølge smittevernloven, understreker Blindheim. - Vi har imidlertid fått såpass mange uro- vekkende signaler om kommuner som ikke følger opp loven, at vi er nødt til å ta tak i dette. Direktoratet vurderer derfor å sende et brev til landets kommuner som klargjør at kommunene har et ansvar overfor beboere og besøkende i kommunen som tar stoff med sprøyte for å hindre blodbåren smitte. - Vet du noe om hvorfor kommuner velger å ikke dele ut utstyr? - Ja, vi vet at noen av nabobyer og nabo- kommuner til storbyer som Oslo og Bergen ikke deler ut, fordi de mener dette håndteres inne i byen. Dette blir sagt selv om den ak- tuelle nabokommunen har overdosedødsfall. Da holder det selvsagt ikke som argumenta- sjon at utdeling skjer inne i nabobyen. Vi håper at offentligheten om dette vil føre til at vi ser en bedring i praksis når resultatene fra fremtidige undersøkelser fra KORFOR fo- religger, sier Blindheim. Lenke til Overdosestrategien: www.helsedirektoratet.no/folkehelse/psykisk -helse-og-rus/overdose - Alle innbyggere har krav på smitteforebyg- gende helsehjelp ifølge smittevernloven, sier Martin Blindheim som er seniorrådgiver i Helsedirektoratet. π TEKST OG FOTO: CARINA KALJORD

RkJQdWJsaXNoZXIy NDk2MDc=