SPOR #1 2018

30 SPOR 1 | 18 Utdeling av brukerutstyr kan redusere skader og dødsfall En ny rapport viser at mange kommuner deler ut brukerutstyr. Dette er et effektivt tiltak for å redusere skader knyttet til rusbruk. - På landsbasis kom det inn svar fra 253 kommuner, noe vi vurderer som en svært god svarprosent, sier rådgiver Inger Bjørgo Hustvedt i KORFOR. I Nasjonal overdosestrategi 2013-2017 og Opptrappingsplan for rusfeltet ønsker regje- ringen å vurdere behovet for å øke tilgangen på brukerutstyr. KORFOR, Stavanger Uni- versitetssjukehus, gjennomførte derfor i 2016 en elektronisk spørreskjemaundersøkelse til norske kommuner om utdeling av utstyr for skadereduksjon, på oppdrag fra Helse- direktoratet. Utstyr for skadereduksjon innebærer utstyr for injisering eller røyking av rusmidler, nalokson nesespray, kondomer/glidemiddel eller engangstannbørster. Det er planlagt til- svarende undersøkelser om utdeling av ut- styr i årene 2017, 2018 og 2019. Tallene for 2017 vil foreligge i løpet av året. - På landsbasis kom det inn svar fra 253 kommuner, noe vi vurderer som en svært god svarprosent. Kommunene i undersøkelsen opplevde i perioden 2009-2015 totalt 1 251 narkotikautløste dødsfall. Vi snakker altså om en stor folkehelseutfordring og tusenvis av be- rørte familier, sier ansvarlig for undersøkelsen i regi av KORFOR, rådgiver Inger Bjørgo Hustvedt. 42 KOMMUNER I NORD-NORGE HAR SVART Totalt 42 kommuner i Nordland, Troms og Finnmark har svart på undersøkelsen. Av disse kommunene er det 11 kommuner som har delt ut utstyr for skadereduksjon, 30 kommuner har ikke delt ut utstyr og 1 kom- mune har svart vet ikke. - To av fire kommuner har over 20 000 inn- byggere. Bodø og Tromsø har svart at de deler ut utstyr for skadereduksjon. Disse kommunene har delt ut utstyr til bruk ved injisering (spisser/kanyler) og annet utstyr som pumper, sprittørk og kondomer. Det for- teller ansvarlig for undersøkelsen i regi av KORFOR, rådgiver Inger Bjørgo Hustvedt. Undersøkelsen viser også at i tillegg har disse to kommunene etablert ordning for retur av brukt utstyr. Tromsø har i tillegg delt ut utstyr for røyking av heroin (røykefolie) og Bodø har delt ut sårstellsutstyr. I disse to kommunene er det lavterskeltiltak/stasjonær feltpleie som har delt ut utstyr. Begge kommunene svarer at det er behov for å dele ut annet utstyr; Bodø svarer at de har behov for å dele ut nalokson nesespray og Tromsø svarer kokekar/filter. I begge kom- muner er det gitt veiledning til bruk av injiseringsutstyr, men Bodø svarer at veiled- ningen er mangelfull. TEKST: CARINA KALJORD FOTO: PRIVAT Vi snakker om en stor folkehelseutfordring og tusenvis av berørte familier, sier Inger Bjørgo Hustvedt. π

RkJQdWJsaXNoZXIy NDk2MDc=