SPOR #1 2018

SPOR 1 | 18 25 Møteplass for rusforskere Rusforskere var i vinter samlet til nasjonalt seminar for 15. gang. Der ble pågående og av- sluttede forskningsprosjekter innen rusfeltet presentert. I aldersgruppen 15-49 år er overdoser det viktigste bidraget til for tidlig død. Heroin- overdoser anses som hovedårsaken til over- dosedødsfall i Norge. Det er estimert at om- trent 85 prosent av brukerne injiserer stoffet, noe som fører til raskt opptak, og meget rask virkning med stor risiko for dødelig forgiftning. Avdøde som ble rettslig obdusert etter dødelig forgiftning med psykoaktive stoffer, samt på- grepne, ruspåvirkede bilførere i Norge i 2012 ble inkludert, og funn i blod ble sammenliknet. Totalt ble 194 døde og 4811 pågrepne rus- førere inkludert. Opioider ble påvist hos 90 prosent av de døde, men hos kun 16 prosent Dette er et samarbeid mellom Folkehelseins- tituttet, SERAF, KORFOR, Universitetet i Oslo og Oslo Universitetssykehus. Seminaret blir beskrevet som en møteplass som også kan bidra til å styrke rusforskningen i Norge. MARATON-PRESENTASJON Hele 48 forskningsprosjekter ble presentert over 2 dager. Det var en god blanding av ferdigstilte forskningsprosjekter, prosjekter under planlegging og i en tidlig fase, samt en del prosjekter som har rullet en stund, der foreløpige resultater nå kunne presenteres. Under poster-presentasjonene hadde forsk- erne bare 4 minutter til rådighet. Dette var en fin «smaksprøve» fra hvert prosjekt. Deltakerne kunne i etterkant stille spørsmål og snakke direkte med de ansvarlige for prosjektene. Poster-presentasjonene ble avløst av litt fyl- digere og mer tradisjonelle presentasjoner basert på innsendte abstracts. Forskerne redegjorde under disse sesjonene mer grundig om bakgrunn og mål med studiene, forsk- ningsdesign/metode, resultater og kortfattet diskusjon med konklusjoner. Det var egne sesjoner som omhandler forsk- ning på rusmiddelbruk, utviklingstrender, cannabis, behandling, skadereduksjon, me- toder for rusmiddelidentifikasjon, rusmid- delavhengighet og somatikk, komorbiditet, LAR og graviditet, samt behandlingsforløp og behandlingsdropout. Er det rene heroinoverdoser som tar liv i Norge? Norge ligger høyt på internasjonal statistikk for forgiftningsdødsfall (overdoser), og over- doser er rangert på 5. plass som årsak til for tidlig død i Norge. TILRETTELAGT AV: VEGARD A. SCHANCKE (TEKST OG FOTO) Her følger smakebiter fra noen av prosjektene: - FORSKERE PÅ RAD OG REKKE: Under poster-presentasjonene hadde forskerne bare 4 minutter til rådighet. Dette var en fin «smaksprøve» fra hvert prosjekt. Deltakerne kunne i etterkant stille spørsmål og snakke direkte med de ansvarlige for prosjektene. π

RkJQdWJsaXNoZXIy NDk2MDc=