SPOR #1 2018

SPOR 1 | 18 17 La alltid tvilen komme barna til gode! Oppfordringen fra Ståle Luther er klar: - Barna trenger bedre beskyttelse. Derfor må alle som jobber i tjenestene alltid la tvilen komme barnet til gode! - Selv omNorge er et foregangsland i arbeidet for å sikre trygge oppvekstforhold for barn, blir mange av dem som trenger oss mest, fortsatt overlatt til seg selv, understreker Luther, som er seksjonsleder i Troms politidistrikt. Luther var et av medlemmene i det regje- ringsoppnevnte Barnevoldsutvalget som står bak rapporten «Svikt og svik». Han har tid- ligere vært leder for Barnehuset i Tromsø, og har gjennom hele sin karriere vært opptatt av barns oppvekstforhold, blant annet i stil- lingen som familievoldskoordinator i politiet. Barnevoldsutvalgets oppgave var i korthet å undersøke særlig alvorlige saker av vold, seksuelle overgrep og omsorgssvikt mot barn. Målet var å avdekke mulige svikt i det offentliges håndtering, for å forebygge slike saker i fremtiden. UHOLDBAR OMSORGSSITUASJON I de sakene utvalget gransket hadde tjenes- tene som var inne i bildet, ikke klart å fange opp risikofaktorer, som igjen rammet de ut- satte barna. Med få unntak var det risiko- faktorer til stede i barnets omsorgssituasjon som burde utløst større grad av bekymring for barnets situasjon. Utvalget så eksempler på at en eller begge foreldrene hadde problemer med rus, psykiske lidelser eller kriminalitet. Dette var problemer som deler av tjenesteap- paratet var kjent med, allerede fra før barnet ble født. Samtidig levde disse barna i en uholdbar omsorgssituasjon. I noen av sakene ble barn drept, eller de mistet livet som følge av det de ble utsatt for. Mandatet var å finne ut hva som gikk galt, finne systemsvikt, for å kunne anbefale tiltak som beskytter barn mot slike krenkelser i fremtiden. - Når det gjelder bekjempelse av vold i nære relasjoner, har det vært gjort mye de siste årene. Likevel er det slik at rus, psykiske lidel- ser og kriminalitet er undervurdert som risiko- faktor for barns oppvekstvilkår, sier Luther. RYSTENDE LESNING Rapporten fra Barnevoldsutvalget er vond og rystende lesning. Og sjelden er en NOU skrevet med så klare ord, der uretten barna har blitt utsatt for, dirrer i hver setning. Rapporten preges av et dyptfølt ønske om å TEKST OG FOTO: CARINA KALJORD Rus, psykiske lidelser og kriminalitet er undervurdert som risikofaktorer for barns oppvekstvilkår. Det sier Ståle Luther, et av medlemmene i Barnevoldsutvalget. π

RkJQdWJsaXNoZXIy NDk2MDc=