SPOR #1 2018

Trygghet gir engasjement - Å ha nasjonale retningslinjer er viktig både for den gravide og for oss fagpersoner som jobber mye alene i små kommuner. Det sier jordmor Outi Gunnari i Vadsø kommune. Gunnari er helt avhengig av å ha et tett sam- arbeid med fastlegene. - De nasjonale retningslinjene gjør det enklere å lage felles rutiner og felles retningslinjer lokalt. Dette sikrer at alle vet hvem som gjør hva i forhold til gravide. Jeg gir jevnlig opp- læring i bruk av retningslinjene til nyansatte leger og turnusleger. Dermed sikrer vi at vi har felles forståelse og felles plattform for den jobben vi skal gjøre. Min erfaring er at dette øker tryggheten i jobben, og trygghet gir et annet engasjement i forhold til svangerskaps- omsorgen vi tilbyr kvinnene i våre kommuner. Outi Gunnari har jobbet som jordmor i Vadsø kommune i 15 år, og har tatt imot hundrevis av barn. Hun har også ansvar for jordmortjeneste i nabokommunene Gamvik, Lebesby og Berle- våg. - Vi har opplevd hvor viktig og nyttig den felles plattformen i form av rutiner og retningslinjer er: Kommunen var meldt til Fylkesmannen for svikt i rutinene i forhold til en gravid rusmid- delmisbruker. Men vi kunne dokumentere at både jordmor og lege hadde fulgt retnings- linjene hele veien, og dermed hadde ikke Fylkesmannen noen sak. I en slik situasjon opplever jeg de nasjonale retningslinjene som særlig nyttig å ha «i ryggen». Gunnari mener at en suksessfaktor for å få til et samarbeid mellom leger og jordmor, er at kommunen faktisk har kommunal lege ansatt. - De kommunale legene ser det som en natur- lig oppgave å ha et tett samarbeid, og kommer både på samarbeidsmøter og ansvarsgruppe- møter. Min erfaring er at dette ikke prioriteres like høyt av privatpraktiserende leger, rett og slett fordi de ikke tjener penger på møtevirk- somhet. FOKUS PÅ FAR MANGLER - Er det noe i din praksis som er viktig, men som ikke er omtalt i den nye retningslinjen? - Jeg tenker at retningslinjen naturlig nok har sitt hovedfokus på den gravide kvinnen. Men jeg opplever at far er helt utelatt, noe jeg syns blir merkelig. Far har også sin psykiske helse og sin oppvekst, som kan påvirke måten å være pappa på, samt tanker og følelser rundt 12 SPOR 1 | 18 TEKST OG FOTO: CARINA KALJORD ILL.FOTO: FREEPIK Retningslinjene gir trygghet og skaper felles forståelse, sier jordmor Outi Gunnari. π

RkJQdWJsaXNoZXIy NDk2MDc=