SPOR #1 2018

SPOR 1 | 18 11 Styrker omsorgen for de minste Svangerskapsomsorgen sikrer at de om lag 55 000 barn som fødes i Norge årlig, får en god start på livet. Før sommeren kommer ny nasjonal retningslinje for tjenesten. En viktig endring er at gravide tilbys tidlig samtale om levevaner. Svangerskapsomsorgen skal også medvirke til å redusere sosial ulikhet i helse. Derfor er det viktig med ekstra våkenhet og omsorg for risikogrupper, samt å legge forholdene til rette for gravide med individuelle behov. - Svangerskapsomsorgen har en oppslutning på nær 100 prosent, og er derfor en viktig arena for helsefremmende og forebyggende arbeid. Det sier avdelingsdirektør Ellen Margrethe Carlsen, avdeling barne- og ungdomshelse i Helsedirektoratet. - Mange kvinner er spesielt motivert til å bedre vanene sine når de er gravide. Helse- personell kan bruke denne perioden til å gjøre kvinner mer bevisste på levevaner og få dem til å forstå hva levevaner betyr i svanger- skapet. Levevaner betyr på kort sikt i svanger- skapet og på lang sikt i barnets liv. BRUK AV ALKOHOL I SVANGERSKAPET - Hva sier retningslinjen om bruk av alkohol i svangerskapet? - En del kvinner drikker alkohol uten å vite at de er gravide. Derfor bør de være avholdende eller meget forsiktige med alkohol hvis de kan være gravide. Vi vet at under svangerskapet kan bruk av alkohol føre til for tidlig fødsel, redusert fostervekst, økt risiko for spontanabort og med- fødte skader og misdannelser. Fosterskader kan oppstå i alle faser av svangerskapet. Det er ingen sikker nedre grense for alkoholmengde eller noe trygt tidspunkt i svangerskapet for å unngå skader på fosteret, understreker Carlsen. - Vold i nære relasjoner er også et tema i ret- ningslinjen. Hvorfor? - Det er en menneskerett å leve et liv uten frykt eller erfaring med vold. Vold i nære rela- sjoner har tradisjonelt vært usynliggjort og bagatellisert, og ikke identifisert som pro- blem. Dette har bidratt til at mange kvinner vegrer seg for å ta kontakt med politi eller hjelpeapparat. Både redsel og skamfølelse hindrer mange i å søke hjelp. Voldsutsatte kvinner befinner seg i en særlig utsatt situasjon når de er gravide. Det anbefales at helsepersonell spør alle gravide om vold, både nåværende og tidligere erfaringer. En eller flere konsultasjoner bør gjennomføres uten partner til stede. Helsepersonell bør henvise og/eller sørge for riktig hjelp til gravide som er utsatt for vold, og bør også samarbeide med fagpersoner med særskilt kompetanse på vold for å gjøre risikovurder- inger og sikkerhetsarbeid. TEKST: CARINA KALJORD FOTO: HELSEDIREKTORATET Svangerskapsomsorgen er en viktig arena for helsefremmende og forebyggende arbeid sier avdelingsdirektør Ellen Margrethe Carlsen. π

RkJQdWJsaXNoZXIy NDk2MDc=