SPOR #1 2018

10 SPOR 1 | 18 Johansen informerte om kjennetegn ved og forekomst av de vanligste illegale rusmidlene i Norge. Rustelefonen får daglige spørsmål både fra ungdom og foreldre, både skriftlige og muntlige henvendelser. - Vi tror at mange synes det er nyttig å være tilstede på et seminar om illegale rusmidler. Debatten om hvor farlig et rusmiddel er blir ofte polarisert. Studentene har gitt tilbake- melding om at de opplevde seminaret som en objektiv informasjonskilde, noe de satte pris på, sier prosjektleder Ingrid Rabbe Larsen. Bakgrunnen for temamøtet om illegale rus- midler var at KoRus-Nord hadde fått flere forespørsler fra samskipnaden i Tromsø om å lage et slikt temamøte. De hadde fanget opp at både ansatte og studenter etterlyste mer kunnskap om illegale rusmidler, blant annet det som blir kalt akademisk dop. - For oss var det naturlig å invitere Rus- telefonen til et slikt møte, for å bidra med kunnskap og erfaringer omkring dette temaet, sier Kent Ronny Karoliussen ved KoRus- Nord. - Vi visste at Johansen er svært kunnskapsrik på dette området. Den nasjonale nettjenesten Rustelefonen sitter på mye kunnskap om fore- komst av ulike stoffer, og samarbeider med både politi og tollvesenet. De får henvendelser fra de som bruker rusmidlene, men også deres pårørende, forteller Kent Karoliussen i KoRus- Nord. rustelefonen.no Ny SHOT-undersøkelse i 2018 Studentenes helse- og trivselsundersøk- else (SHOT) gjennomføres denne vår- terminen for andre gang ved UiT. Foruten spørsmål om trivsel og deltakelse i ulike studentaktiviteter, blir studentene også spurt om alkoholbruk og forholdet til illegale rusmidler. Resultatene fra årets undersøkelse vil bli offentliggjort tidlig neste semester. Fokus på illegale rusmidler Leder for den nasjonale nettjenesten Rustelefonen, Sturla N. Johansen, besøkte Tromsø tid- ligere i dette semesteret. Over 60 studenter og ansatte ved UiT møtte fram for å lære mer om illegale rusmidler. Sturla Johansen, Rustelefonen og Ingrid Rabbe Larsen, Samskipnaden. π TEKST OG FOTO: TRUDE AALMEN

RkJQdWJsaXNoZXIy NDk2MDc=