SPOR #2 2019

SPOR 2 | 19 9 hvordan de unge opplever ulike former for påvirkning fra foreldre og venner, og om vi kan identifisere noen nye mønstre gjennom deres fortellinger. - Hva tenker du at resultatene kan brukes til? - Resultatene av studien kan lære oss mer om ulike påvirkningsmønstre, både når de unge velger å drikke og når de avstår. Denne kunnskapen kan være nyttig i arbeidet med oppfølging av funn fra Ungdata-undersøk- elsene innenfor forebyggende ungdoms- arbeid. Vi kan også bruke denne kunnskapen til å fortelle foreldrene at de er viktige rolle- modeller - men også viktige som samtale- partnere. Gjennom å bry oss og snakke med ungdommene om alkohol, drikking og fest- ing, kan vi trolig bidra til økt bevissthet om- kring deres alkoholbruk. FAKTA Ungdata: Ungdata er en standardisert spørreunder- søkelse blant elever på ungdomstrinnet og i videregående skole, som gjennomføres i landets kommuner og fylkeskommuner. Grunnmodulen inneholder spørsmål om foreldre og venner, skole og framtid, helse og trivsel, fritid og lokalmiljø, risikoatferd, vold og rusmiddelbruk. Kommunene kan også velge ulike tilleggs- spørsmål, blant annet om påvirkning knyt- tet til rusmidler. - Ungdata har gitt oss mye kunnskap om ungdom og rusvaner. - Jeg hadde imidlertid lyst til å gjøre et dyp- dykk i tallene for å forstå mer av hva som ligger bak resultatene, forteller sosiolog Trude Aalmen ved KoRus-Nord. π

RkJQdWJsaXNoZXIy NDk2MDc=