SPOR #2 2019

6 SPOR 2 | 19 else og bruk, og bli stemplet som kriminell. Når rus er noe som søkes for å være i verden, mer enn for å overskride den, omslutter den en større del av tilværelsen. Rusen farger da hverdagen på en mer inngripende måte, og får større betydning for livet som leves, enn når den representerer avbrekkene. - Så rus for å være, er strengt tatt det andre vil kalle for avhengighet? -Ja, det kan handle om avhengighet, men avhengighet er ikke en klart definert tilstand. I dag har avhengighet status som en sykdom, men man kan ikke måle noe på en kropp eller en hjerne, og fastslå at vedkommende er avhengig – slik en blodprøve avdekker en infeksjon eller MR-bilder viser en svulst. Av- hengighet handler om genetiske disposi- sjoner, psykologiske egenskaper og nevrale mekanismer. At mennesker har ulike ut- gangspunkt, er også sentralt for forståelsen av avhengighet som selvmedisinering, altså at stoffet folk velger å ruse seg på både demper og tar bort vanskelige følelser. RUSENS VERDI - Mennesker har alltid og over alt søkt rus, vi gjør det i dag og vi kommer til å fortsette å gjøre det. De fleste søker den for å leve, og noen søker den for å være. Min intensjon med boken, er å anerkjenne at rus har verdi på mange måter. Også den rusen som ved første øyekast virker alt annet enn meningsfull. Selv når rusen får et slags overtak, når den preger hverdagen, har jeg vært opptatt av hva rusen gir, mer enn hva den tar. For noen fyller den helt elementære behov, ting sommå være på plass for at et menneske skal ha det bra. Som hjelp mot følelsen av å være utenfor, noe som alle andre er en del av. Eller som hjelp mot den konstante uroen som ligger i kroppen, etter å ha gjennomlevd de mest brutale ting. - Rusen er ikke nødvendigvis en god løsning, for med den kan det også komme nye pro- blemer. Likevel vil noen til enhver tid leve med rus som en metode for å holde seg oppe. De fleste av oss slipper å tenke på at rusen utgjør et problem, det er ikke særlig vanskelig å holde den på et passende nivå. For andre er det annerledes, hos dem virker rusen på en måte som gjør det vanskelig å legge den bort, oppsummerer Øystein Skjælaaen. Les bokanmeldelsen her. Noen mennesker trenger rus for å være. Her handler det om å holde ut, om å håndtere hverdagen, sier Skjælaaen. π

RkJQdWJsaXNoZXIy NDk2MDc=