SPOR #2 2019

40 SPOR 2 | 19 KORT OM NYTT Totalt 90 straffesaker der barn er fornærmet ble inkludert. Intensjonen er å gi politiet og resten av samfunnet et bedre kunnskapsgrunnlag for å drive mer målrettet forebygging. Rapporten viser at vold mot barn som regel skjer i hjemmet, uten vitner til stede. I tillegg har de yngste barna be- grensede språkferdigheter og liten eller ingen mulighet til å fortelle noen om hva som har skjedd. Dette gjør at denne volden er spesielt vanskelig å forebygge, avdekke og etter- forske. Med mer fenomenkunnskap og kjennskap til hvilke faktorer som kan øke risikoen for at noen utøver vold mot et lite barn, kan politiet og andre som møter barn i arbeidet sitt, lettere identifisere særlig sårbare familier med behov for ekstra hjelp og oppfølgning. Les rapporten her. Alvorlig vold mot små barn Hvert år utsettes små barn for vold fra dem som skulle vært deres nærmeste og tryggeste om- sorgspersoner. Med rapporten Alvorlig vold mot små barn presenterer Kripos en systematisk gjennomgang av et utvalg saker med de mest alvorlige tilfellene av vold mot de aller yngste barna, de under 4 år. Vold i nære relasjoner – hjelpelinje og nye rapporter Ny nasjonalhjelpelinje for voldsutsatte 1. oktober 2019 åpnet statsminister Erna Solberg en ny na- sjonal hjelpelinje for voldsutsatte. Vold- og overgrepslinjen (VO-linjen) 116 006 er en hjelpe- linje for alle som opplever vold eller overgrep i nære rela- sjoner. https://www.volinjen.no/ VO-linjen er åpen døgnet rundt, og det er gratis å ringe dit. Den som ringer kan være anonym og kan snakke om opp- levelsene sine, få hjelp, råd og svar på spørsmål. De som svarer hjelpelinjen jobber daglig med disse spørsmålene, og har erfaring fra møter med personer som utsettes for vold og overgrep. VO-linjen driftes av Krisesentersekre- tariatet i samarbeid med Oslo Krisesenter. VO-linjen finan- sieres av Justis- og beredskapsdepartementet. Se informasjonsfilm om hjelpelinjen HER.

RkJQdWJsaXNoZXIy NDk2MDc=