SPOR #2 2019

4 SPOR 2 | 19 Den meningsfulle rusen Rus har alltid vært en del av menneskets historie. Også i dag søker folk rus, på ulike måter, ved bruk av ulike rusmidler. Likevel forskes det først og fremst på problemene rusen fører med seg, noe som selvsagt er viktig. Jeg ønsker å forstå hvorfor folk søker rusen, igjen og igjen, selv om de er kjent med alle de mulige farene. Det forteller sosiolog og rusforsker Øystein Skjælaaen. Skjælaaen har jobbet med rusmiddelforsk- ning i ti år, blant annet med alkoholpolitikk, narkotikapolitikk og ungdommers forhold til rusmidler. I sin doktorgrad skrev han om morgenpils på pub. FUKTIG FROKOST - Jeg var rett og slett fascinert av at noen mennesker velger å starte dagen sin på pub for en fuktig frokost. I løpet av tre år tilbragte jeg derfor 130 morgener på ulike puber som åpnet mellom klokken åtte og ni. Jeg drakk, snakket med de andre gjestene og observerte det sosiale livet. Jeg lærte at morgenpilsen på puben gir et slags fellesskap, selv om mange sitter alene. Det er varmt og godt og det er trygt. Her kan man omgås andre men- nesker på en verdig måte. Man er på en måte alene, sammen – som ble tittelen på en av ar- tiklene i doktorgraden. Av den studien lærte jeg at det andre definerer som avhengighet, også kan handle om ensomhet. Jeg lærte at mange bærer på mye smerte. For noen er menneskene de deler morgenpilsen med, det eneste sosiale nettverket de har. Det er mange måter å være alkoholiker på. Akkurat dette med å ta en dusj, komme seg ut av leiligheten og så gå på puben, gir en verdig- het i seg selv. I stedet for å sitte hjemme og drikke alene. - Listen over de skadelige konsekvensene av rusmiddelbruk er lang, likevel søker folk rusen igjen og igjen. Hvorfor? - De fleste situasjoner med rus involvert for- løper helt uten problemer. Noen søker rus oftere enn andre, enkelte hver eneste dag. I de tilfellene kan suget etter rus i seg selv være et problem og risikoen for skader øke. Ulike typer belastninger er sannsynlig når rusen oppsøkes med høy frekvens. Men jeg er opptatt av hvordan rusen likevel kan opp- leves meningsfull og tilføre livet og tilvær- elsen noe, sier Skjælaaen. Denne undringen har resultert i boken «Men- ingen med rus» som ble utgitt i august. RUS FOR Å LEVE - I boken skriver du at rus er en av livets gaver. Hvordan forklarer du det? - Rusen bidrar til at hverdagen brytes opp, grenser tøyes og bøyes. Den kan bidra til opplevelse av frihet, fellesskap og frimodig- het som hverdagen stenger for. Det er den formen for rus jeg kaller rus for å leve. Vi snakker da om hendelser som går utover hverdagens mønster, om overskridelser. Noe annet enn å levere barna i barnehagen eller å stå i kø på tur til jobben. Det er slike aspekter som gjør rusen meningsfull i de aller fleste tilfeller. - Men kan man ikke oppnå de samme følelser på andre måter? - Jovisst! Noen får lykkefølelsen av en tur til toppen av et fjell, en tur i skogen, isbading, fjellklatring, en god konsert, teater eller fot- ballkamp. Det trengs ikke nødvendigvis rus- TEKST OG FOTO: CARINA KALJORD

RkJQdWJsaXNoZXIy NDk2MDc=