SPOR #2 2019

Statusrapporten gir et øyeblikksbilde av alkoholforbruk, alkoholrelaterte skader og alkoholpolitiske data fra de 28 EU-landene, Norge og Sveits i 2016. Disse ble analysert og sammenlignet med situasjonen i 2010. Europa fortsetter å ha de høyeste nivåene av alkoholfor- bruk i verden. I gjennomsnitt drikker alle europeere, over 15 år, alkohol tilsvarende to flasker vin pr. uke. Rapporten viser at over 290 000 europeere mistet livet av alkohol- relaterte årsaker i 2016. Av disse skyldes ca. 76 prosent sykdommer som kreft, leversykdom og hjerte/kar-sykdom. 18 prosent skyldes skader som følge av alkoholrelaterte trafikkulykker, selvmord og drap. Datamaterialet viser ingen statistisk signifikant nedgang i det totale alkohol- forbruket per innbygger mellom 2010 og 2016, og den observerte reduksjonen i tung episodisk drikking ser ut til å ha stoppet opp. Evaluering av alkoholpolitikken, som er definert i den europeiske handlingsplanen (2012–2020), avdekket store variasjoner blant de 30 landene. De fleste landene scorer høyt på områdene lederskap, bevissthet og engasjement, politikk for promillekjøring og tiltak, og overvåking. Det er litt dårligere stilt når det gjelder aktiv pris- og markeds- føringsregulering fra landenes myndigheter. Å redusere alkoholrelaterte skader krever implementering av effektive og avgjørende alkoholpolitiske tiltak. Det gjelder særlig ved å innføre markedskontroll, redusere tilgangen til alkohol og bruke beskatning for å påvirke for- bruket. Andre tiltak, for eksempel bedre og mer informativ merking av alkoholholdige drikker, implementering av screening, korte inngrep i primærhelsetjenesten, er også viktig. Les >> Status report on alcohol consumption, harm and policy responses in 30 European countries 2019 34 SPOR 2 | 19 KORT OM NYTT Europeere drikker mest alkohol i verden Europeiske land gikk sammen om en felles handlingsplan for å redusere skadelig alkoholbruk for perioden 2012-2020. Nylig kom en statusrapport fra World Health Organization (WHO) som viser at den skadelige bruken av alkohol i Europa ikke har blitt redusert. For at målet skal nås, er det viktig at forebyggende tiltak som pris, tilgjengelighet og reklameforbud knyttet til alkohol prioriteres.

RkJQdWJsaXNoZXIy NDk2MDc=