SPOR #2 2019

SPOR 2 | 19 31 Å miste noen i et narkotikarelatert dødsfall, kan for de etterlatte være et like stort sjokk som dødsfall ved en ulykke. Hvor er de kommunale kriseteamene ved disse uventede dødsfallene? undrer professor Kari Dyregrov ved Høgskulen på Vestlandet. Hvert år dør om lag 270-300 personer i Norge på grunn av narkotikabruk. Kari Dyregrov leder forskningsprosjektet END – «Etterlatte ved narkotikarelatert død – i et recoveryper- spektiv» ved Institutt for velferd og deltaking, Høgskulen på Vestlandet. - Etterlatte etter narkotikarelaterte dødsfall er en gruppe mennesker som hittil har fått liten oppmerksomhet både fra hjelpere, forskere og samfunnet for øvrig. De etterlatte har stor risiko for langvarig sorg - og traumereak- sjoner. Det kan ta lang tid før de finner tilbake TEKST OG FOTO: CARINA KALJORD Stillheten etterpå

RkJQdWJsaXNoZXIy NDk2MDc=