SPOR #2 2019

SPOR 2 | 19 3 Den nye rusreformen som er under arbeid, innebærer et betydelig skifte i norsk ruspolitikk. Bakgrunnen er en erkjen- nelse av at rusproblematikk i all hovedsak er en helse- utfordring. Straffeforfølgning ved bruk og besittelse av illegale rusmidler til eget bruk har bidratt til stigmati- sering, marginalisering og sosial utstøting. Dette kan ha stått i veien for å møte den enkelte bruker med hensikts- messige og tilpassede tilbud og oppfølging. Om noen skulle være i tvil: Den nye rusreformen slår fast at bruk og besittelse av narkotika fortsatt vil være forbudt. Men samfunnets reaksjon på bruk og besittelse av illegale rusmidler til eget bruk, flyttes fra justissektoren til helse- tjenesten. Rusreformens mål er forbedret livssituasjon for mennesker med langvarig og tung rusavhengighet. Ved årsskiftet skal ruseformutvalget legge frem sin inn- stilling. Utvalget skal utrede og foreslå en modell for hvor- dan dette kan gjøres. De skal særskilt vurdere erfaringer fra Portugal og den portugisiske modellen. Målet er et bedre tjenestetilbud til brukerne. En av medlemmene i ut- valget er Kenneth Arctander fra brukerorganisasjonen RIO. Han kommer til KoRus-Nord sin årlige konferanse «Te ka slags nøtte?» for å snakke om arbeidet. I august ble «Cannabisboka» lansert. Det er professor Jørgen G. Bramness sammen med medredaktør og forsker Anne Line Bretteville-Jensen som står bak boka. De to har fått med seg 14 av landets fremste forskere i å lage en faktabok med oppdatert kunnskap. - Boken er ikke et innlegg i en politisk debatt, men et forsøk på å få en mer opplyst og nyansert debatt, sier Bramness. For å forstå hvorfor noen velger rus, for eksempel can- nabis, må vi ta noen skritt tilbake og heve blikket. Rus har alltid vært en del av menneskets historie. Også i dag søker folk rus, på ulike måter, ved bruk av ulike rusmidler. Hvor- for driver vi egentlig på med det? Sosiolog og rusforsker Øystein Skjælaaen ønsker å forstå hvorfor folk søker rusen, igjen og igjen, selv om alle de mulige farene er kjent. Denne undringen har resultert i den kritikerroste boken «Meningen med rus». Og vi er veldig glad for at Skjælaaen har takket ja til å åpne kon- feransen vår. Et annet kulturelt perspektiv er samiske ruspasienter i møte med det norske behandlingssystemet. SANKS jobber for likeverdige tjenester til den samiske befolkningen. Disse - og enda flere - aktuelle temaer er innholdet i konfe- ransemagasinet vårt. God lesning! Marit Andreassen Virksomhetsleder/Ansvarlig redaktør Fra straff til helsehjelp

RkJQdWJsaXNoZXIy NDk2MDc=