SPOR #2 2019

28 SPOR 2 | 19 Når jobben er en del av behandlingen - Å ha en jobb er god behandling. Gjennom Individuell jobbstøtte (IPS) får brukerne jobbstøtte fra NAV og samtidig hjelp fra helsevesenet. Når disse tjenestene jobber tett sammen kan personer med psykiske lidelser og rusproblematikk komme ut i ordinært, lønnet arbeid. Det sier psykologspesialist Beate Brinch- mann, leder ved Regional Kompetanse- tjeneste for arbeid og psykisk helse (KAPH) på Nordlandssykehuset. Denne tjenesten jobber på mandat fra det regionale helsefore- taket og skal dermed støtte tjenester i hele Nord-Norge. I over ti år har hun jobbet med utvikling og implementering av arbeidsrettet rehabilitering for mennesker med alvorlige psykiske lidelser. På årets «Te ka slags nøtte?» skal hun snakke om hvordan en kan integrere IPS som en del av helsetjenesten. FORENER HELSE OG JOBBSTØTTE For en jobbsøker som også er syk, er det problematisk at helsevesenet og NAV fungerer som to parallelle verdener, med to helt ulike regelverk og holdninger til hvordan en løser utfordringer for den enkelte. Ifølge Brinch- mann blir jobbsøkeren ofte løpende imellom disse systemene. - Vi må rett og slett få helsepersonell til å tenke jobb som en del av behandlingen. Å jobbe kan være helt sentralt for at en person med alvorlig psykisk lidelse skal oppleve å ha god livskvalitet, fortsetter hun. Brukerne sommottar IPS er i utgangspunktet de med moderate til alvorlige psykiske lidelser, for eksempel bipolar lidelse, schizofreni og alvorlige depresjoner. Diagnosekriteriene er likevel ikke strenge. - Prosjekter sikter seg inn mot folk som opp- lever en svikt i funksjonsevnen. Kanskje faller de ut av både skole og arbeidsliv. De må selv ha et ønske om å komme i jobb. I motsetning til ordninger innenfor det skjermede arbeids- livet, er målet med IPS at jobbsøkerne skal få fast, ordinært arbeid, understreker hun. RULLES UT I NORD-NORGE IPS-metoden prøves nå ut i stadig større skala i Norge. I et samarbeid mellom Nord- landssykehuset, NAV og Bodø kommune ble Bodø allerede i 2011/2012 valgt ut som en av seks steder i landet til å gjennomføre en pilot. Siden den gang har IPS i Bodø fått vel 200 personer med alvorlige psykiske lidelser ut i jobb. - Vi har hatt veldig gode resultater og ser at det nytter; både i Bodø, ellers i landet og internasjonalt. Målet for Brinchmann og hennes kollegaer er å spre kunnskap om modellen, som de tar sikte på skal rulles ut i hele Nord-Norge. Nylig ble det holdt en fagdag i Narvik om IPS, AV: TRUDE AALMEN «Vi må rett og slett få helsepersonell til å tenke jobb som en del av behandlingen.»

RkJQdWJsaXNoZXIy NDk2MDc=