SPOR #2 2019

viktig både av hensyn til pårørende og bruk- erens situasjon. - Hvorfor er brukermedvirkning så viktig? - Jeg syns helseminister Bent Høie treffer spikeren på hodet når han påpeker at pasi- entene er de viktigste endringsagentene for å utvikle tjenestene. Derfor er det viktig at de kan medvirke aktivt i tjenesteutforming, i eget behandlingsopplegg og i hvordan tjenestene kan utvikles for å gi bedre service og til- gjengelighet. Brukermedvirkning kan altså bidra til økt treffsikkerhet i forhold til utform- ingen og gjennomføringen av generelle og individuelle tilbud. REDNINGEN RIO Line Eikenes Langsholt har jobbet i bruker- organisasjonen RIO i 14 år, før hun ble ansatt i Helsedirektoratet. Hun var bare 13 år da hun ble avhengig av illegale rusmidler. Vende- punktet kom da hun ble mor som 22 åring. Hun utdannet seg til førskolelærer og levde et forutsigbart A4 liv i mange år, før alko- holen fikk overtaket. - Det var avgjørende for meg at jeg ble med- lem av RIO den gang, og begynte å jobbe med brukernes rettigheter. Gjennom arbeidet fikk jeg bruke min erfaringskompetanse til å snu det som var skambelagt, vondt og vanskelig, til noe som kunne hjelpe andre. Etter hvert jobbet Line med brukermedvirk- ning på systemnivå i flere år. Hun har tusen- vis av timer med frivillig arbeid bak seg. - Å jobbe på systemnivå i Norge er en takk- nemlig oppgave. Brukerorganisasjonene har blitt møtt med åpne dører både i forvalt- ningen og i fagfeltet. - Hva tenker du er en av hovedutfordringene når det gjelder brukermedvirkning på kom- munalt nivå? - Vi mangler en grasrotbevegelse og bruker- organisasjonene har ikke vært flinke nok til å sørge for nyrekruttering. Ja, organisasjonene har fått til mye på papiret, men har rett og slett ikke nok folk til å klare å levere på alle nivåer. Dette er viktig, for da blir det utford- ringer når det gjelder representativitet der brukermedvikning etterspørres. Det er ikke heldig at det er de samme personene og organisasjonene som blir brukt år etter år. Opplæring av brukerrepresentanter står høyt i kurs nå. Vi må klare å skape lokalt engasje- ment rundt om i kommunene. Vi trenger flere stemmer, og særlig unge brukerstemmer. SPOR 2 | 19 19 At jeg blir hørt som bruker, innebærer også en ansvarlig- gjøring, at jeg kan påvirke mitt eget liv, forklarer Line Eikenes Langsholt. π «Vi må klare å skape lokalt engasjement rundt om i kommunene. Vi trenger flere stemmer, og særlig unge brukerstemmer.»

RkJQdWJsaXNoZXIy NDk2MDc=