SPOR #2 2019

18 SPOR 2 | 19 TEKST: CARINA KALJORD FOTO: PRIVAT ILL.FOTO: FREEPIK.COM Når livet mitt blir jobben din - Livet tar så mange svinger, og ingen av oss vet når vi selv bli en bruker eller en pårørende. Brukermedvirkning er en lovfestet rettighet, og er ikke noe tjenesteapparatet kan velge å forholde seg til eller ikke, understreker Line Eikenes Langsholt, rådgiver i brukermedvirkning i Helsedirektoratet. Det kan handle om psykiske helseplager, rus, gamle foreldre eller barn med særskilte behov. Brukere har rett til å medvirke, og tjenesten har plikt til å involvere brukere i undersøkelser, be- handling og valg av tjenestetilbud. - At jeg blir hørt som bruker, innebærer også en ansvarliggjøring, at jeg kan påvirke mitt eget liv, forklarer Langsholt. ØKT TREFFSIKKERHET I «Plan for brukermedvirkning» defineres bruker som en person som har behov for, eller kan nyttiggjøre seg av, tjenester innen psykisk helsefeltet eller rusfeltet. Med på- rørende menes familiemedlem eller annen nærstående person til en som har behov for disse tjenestene. Involvering av pårørende er

RkJQdWJsaXNoZXIy NDk2MDc=