SPOR #2 2019

SPOR 1 | 19 17 skjer med dem når de røyker hasj over tid. De mener at det er avhengigheten som er pro- blemet, uavhengig av om rusmiddelet er legalt eller ikke. De reflekterer også selv over hvor kort tid det tar før de føler seg bedre. Etter bare tre uker merker mange store endringer. De har det bedre, de klarer å se fremover, og de klarer å tenke seg et liv uten cannabis. SELVMEDISINERING Totalt varer programmet i opptil tre måneder. Dette inkluderer kartlegging før oppstart og oppfølging i etterkant. Målgruppen er fra 15 år og oppover. Ved Uteseksjonen er det pr. i dag 4 ansatte som jobber med HAP. I tillegg til å gi opplæring til Utekontakter og bydeler, holder de ansatte stadig kurs både i og uten- for Oslo. To av de ansatte som jobber med HAP er psykologer. - Dette er en trygghet for oss og for brukeren. Det er ikke alltid like lett å slutte med cannabis. Man må da forholde seg til de vanskene som gjorde at man engang be- gynte. I de aller fleste tilfellene startet ha- sjbruken som en form for selvmedisinering, en flukt fra vanskeligheter i livet. Når virk- ningen av rusen opphører, kan det være ba- kenforliggende ting som vi andre klinikere hverken kan eller skal gå inn i, fordi annen kompetanse trengs. - Vi prioriterer de yngste, og deretter unge voksne som er småbarnsforeldre. I kontrakten vi har med deltakerne er de kjent med at taushetsplikten ikke gjelder dersom vi opp- dager at de kjører i påvirket tilstand, eller at de aktivt ruser seg og har omsorg for barn. Og selvsagt i situasjoner der liv og/eller helse står på spill. Da må vi melde fra. IKKE SÅ KOMPLISERT Selve Hasjavvenningsprogrammet, som be- står av en manual og scoringsverktøyer, er utviklet i samarbeid med psykologene Thomas Lundqvist og Dan Ericsson, og bygger på boken Ud af hasjmisbrug . Rustelefonen og Uteseksjonen har tatt pro- grammet ett skritt videre, og tilbyr en egen app. - Vi ser her at guttene gjerne vil ha et vanlig kurs i opp til tre måneder, mens jentene helst vil bruke appen og forsøke å slutte selv. Vi tenker at dette ofte handler om at jentene bærer på andre traumer enn guttene, og har vanskeligere med å forholde seg til behand- ling. De blir da ofte tause og innadvendte i et individuelt tilpasset program. Det tar litt lenger tid å skape en god relasjon. Guttene bruker appen som støttehjelpemiddel mens de er i programmet – «for da slipper de å prøve å huske alt som blir sagt.» - Ved hjelp av manualen og de tre kursdagene vi tilbyr mener vi at alle helse- og sosialfag- arbeidere i en kommune er i stand til å selv starte opp med kurs. Det er bare å gå i gang, det er ikke så mye galt man kan få gjort så lenge relasjon og respekt ligger i bunn, mener Otterbech. Jeg ble nesten over- rasket da jeg opp- daget hvor kort tid som gikk før ung- dommen selv meldte at han tenkte så mye klarere og sov så mye bedre, sier Ingunn Otterbech. π

RkJQdWJsaXNoZXIy NDk2MDc=