SPOR #2 2019

SPOR 2 | 19 15 har ikke disse mulighetene. De risikerer fengsel og får dermed et rulleblad. I Oslo er det slik at dersom 10 ungdommer på Oslo vest blir bøtelagt, gjelder dette 40 på østsiden. Da snakker vi om ungdom fra familier med dårlig råd, ofte minoritetsungdom. Vi kan dermed trygt si at vi har en narkotikapolitikk som gir usosiale utslag, sier Arctander. MER VERDIGE LIV - Men Rusreformene er vel også ment for å hjelpe de mest slitne og langtkomne rusmid- delmisbrukerne? - Jo, helt klart. Jeg tenker reformen vil bidra til at de mest marginaliserte kan få mer ver- dige liv – at de får hjelp av fagfolk i stedet for å bli ransaket av politiet. Det vil bety en hver- dag med mindre stigmatisering. - Vil rusreformen gjøre det forebyggende arbeidet enklere? - Tidlig intervensjon og tiltak for å hjelpe rus- avhengige ut av avhengigheten er god fore- bygging av rusproblemer. Derimot er arresta- sjoner, bøtelegging og ransaking en margin- alisering av alle som bruker illegale rus- midler. Jeg forventer at avkriminaliseringen vil kunne gi 7000 til 14000 færre straffereak- sjoner årlig. Bare det er en suksess i seg selv, mener Arctander. Han mener det ikke finnes grunnlag for å si at disse straffereak- sjonene har hatt noe for seg i det hele tatt. - Tvert imot, alt som følger med er så inn- gripende i personens liv og påfører bare smerte. Rulleblad, gjeld og fengsel fremmer ikke god helse. Det gjør det bare vanskeligere for rusavhengige å bli rehabilitert og komme i arbeid. - Endringen fra justis til helse har særlig stor betydning for ungdom, sier Kenneth Arctander. π «Rulleblad, gjeld og fengsel fremmer ikke god helse.»

RkJQdWJsaXNoZXIy NDk2MDc=