SPOR #2 2019

14 SPOR 2 | 19 TEKST: CARINA KALJORD FOTO: PERNILLE SANDBERG Et veiskille i narkotikapolitikken Rusreformutvalget skal ved årsskifte legge frem sin innstilling til hvordan regjeringens rus- reform skal gjennomføres. Samfunnets reaksjon på bruk og besittelse av illegale rusmidler til eget bruk skal overføres fra justissektoren til helsetjenesten. - Det er ingen tvil om at dette er et veiskille i norsk narkotikapolitikk. Det sier Kenneth Arctander som er informasjonsansvarlig i brukerorganisasjonen RIO og medlem av ut- valget. VIKTIGST FOR UNGDOM Arctander understreker at dette ikke inne- bærer en legalisering, men at målet er mer vekt på skadereduksjon. - Endringen fra justis til helse har særlig stor betydning for ungdom. Ungdom som i dag blir tatt av politiet med cannabis til eget bruk kan få inntil 6 måneders fengsel. - Å ha en dom for besittelse av cannabis, inne- bærer at du får et rulleblad som begrenser yrkesdeltakelse. Det er mange yrker som er utelukket med et rulleblad, for eksempel kan du ikke jobbe med barn og unge, jobbe i for- svaret eller som politi. Rullebladet har også betydning ved reiser utenlands. AVKRIMINALISERING VS LIBERALISERING - Skjønner folk flest forskjellen på avkriminali- sering og legalisering? - Ja, jeg tror de aller fleste ser forskjellen. Men i debatten som nå pågår blant de konservative og liberale stemmene, virker avkriminaliser- ingen som legalisering. Dette har ført til en nesten komplett begrepsforvirring. Det har også forstyrret den politiske debatten om de viktige endringene, nemlig at folk ikke skal havne i strafferegisteret eller settes i gjeld for besittelse og bruk lenger. - Med andre ord: Illegale rusmidler blir fortsatt forbudt, også etter at Rusreformutvalget har lagt frem sin innstilling? - Absolutt. Det har aldri vært snakk om å opp- heve forbudet og legalisere illegale rusmidler. Desinformasjon er negativt for debatten, og fører til at politikerne vegrer seg fra å være tydelige. SOSIAL ULIKHET I NARKOTIKAPOLITIKKEN Et annet poeng Arctander er opptatt av, er at det ser ut til å være en formildende om- stendighet å ha rike foreldre, dersom du blir tatt for besittelse av illegale rusmidler til eget forbruk. - Ungdom med rike foreldre kan betale boten de blir idømt for besittelse, eller betale ad- vokat for å unngå fengsel. Andre ungdommer «Vi kan dermed trygt si at vi har en narkotikapolitikk som gir usosiale utslag.»

RkJQdWJsaXNoZXIy NDk2MDc=