SPOR #2 2019

- Det er også viktig å tenke på at cannabis- avhengighet er like vanskelig å bli kvitt som heroinavhengighet, men cannabisbruk har selvsagt ikke de samme negative medisinske konsekvensene som heroin. LIBERALISERING OG AVKRIMINALISERING - Opplever du at det nå blir stadig mer liberale holdninger til bruk av cannabis generelt i be- folkningen? - Nei, jeg syns ikke det. Ropene om liberali- sering kommer fra ganske få, ikke fra det store flertallet i befolkningen. Bruken av cannabis er fremdeles lav, selv om man ser en liten økning. Det er en endring i ungdoms risikooppfatning, holdninger og normer de siste fem-seks årene. Det betyr kort sagt at flere ville ha prøvd hvis de fikk mulighet, og flere unge tenker at cannabis ikke er skade- lig. Dette står i skarp kontrast til at kom- muner over hele landet etterspør hjelp til hasjavvenningskurs. Både i de kommunale tjenestene og i spesialisthelsetjenesten er behandling mot hasjavhengighet mest etter- spurt. BEHANDLING, IKKE STRAFF - Rusreformutvalget arbeider nå med en modell der ansvaret for samfunnets reaksjon SPOR 2 | 19 11 Professor Jørgen G. Bramness har nett- opp gitt ut « Cannabis- boka» sammen med medredaktør Anne Line Bretteville- Jensen. π «Bruken av cannabis er fremdeles lav, selv om man ser en liten økning»

RkJQdWJsaXNoZXIy NDk2MDc=