SPOR #2 2019

10 SPOR 2 | 19 Cannabis er IKKE helsekost Dagens cannabisdebatt preges av sterke meninger, og ikke nødvendigvis faktakunnskap. Vi ser også en tendens til stadig mer liberale holdninger, særlig hos ungdom. Dette kan være bekymringsfullt. Cannabis er ikke ufarlig, vi snakker ikke om et helsekostprodukt. Og ung- domshjernen er særlig sårbar. Det sier professor Jørgen G. Bramness som er aktuell med Cannabisboka sammen med med- redaktør Anne Line Bretteville-Jensen. De to har fått med seg 14 av landets fremste forskere for å lage en faktabok med oppdatert kunn- skap. - Boken er ikke et innlegg i en politisk debatt, men et forsøk på å få en mer opplyst og nyan- sert debatt, sier Bramness. DEN SÅRBARE UNGDOMSHJERNEN - Ungdom refererer stadig til at det er far- ligere å drikke alkohol eller røyke, enn det er å bruke cannabis, men de sier også at de ikke vet så mye om skader ved cannabisbruk. Dermed danner det seg fort en holdning om at cannabis er nærmest ufarlig. Det er det altså ikke! Det stemmer at cannabis ikke er like farlig som tidligere antatt, men stoffet er slett ikke ufarlig. Man blir avhengig av canna- bis, og stoffet kan spise år av livet ditt. - Er ungdom mer sårbare for stoffene i can- nabis enn voksne? - Ja, ungdomshjernen er spesielt sårbar både når det gjelder skadepotensiale, psykisk syk- dom og kognitive ferdigheter, fordi stoffet for- andrer strukturen og funksjonen til viktige hjerneområder, faktisk helt opp til 25 årsalder. Dette igjen fører til at ungdommene presterer dårligere innen utdanning og tar dårligere veivalg på avgjørende punkter i livet. Jo mer man røyker, desto større risiko har dette for hjernens utvikling. Cannabisbruk gir også større risiko for å utvikle schizofreni, bipolare lidelser og depresjon. Her er det også viktig å se på samvirke mellom sårbarhet og rus- middelbruk. Alkohol på sin side har ikke samme virkning på hjernen i forhold til psykisk sykdom. Dessuten er det slik at bruk av cannabis kommer i tillegg til alkohol, ikke i stedet for, poengterer Bramness. TEKST OG FOTO: CARINA KALJORD «Dagens cannabisdebatt preges av sterke meninger, og ikke nødvendigvis faktakunnskap.» «Det danner seg fort en holdning om at cannabis er nærmest ufarlig. Det er det altså ikke!»

RkJQdWJsaXNoZXIy NDk2MDc=